Compendium voor de Leefomgeving
602 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Klimaatverandering

Meteorologische gegevens, 1990-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Nederland heeft een zeeklimaat, gekenmerkt door zachte winters, koele zomers en neerslag gedurende het gehele jaar. Gemiddeld wordt het weer zachter en natter. De gemiddelde temperatuur in de Bilt was de laatste twintig jaar circa 1 oC hoger dan aan het begin van de 20e eeuw. Het jaar 2006 was het warmste jaar sinds het begin van de regelmatige waarnemingen.

  Eenheid 1971/2000 1990 1995 2000 2005 2006
               
Dagen met neerslag met >= 1,0 mm dagen 131 124 125 158 134 124
Sneeuwdagen dagen 25 15 40 12 34 17
Droge dagen dagen 109 127 131 91 120 140
Zonloze dagen dagen 76 66 43 55 31 31
Dagen met mist dagen 65 46 58 45 95 48
               
Zonneschijn uren 1 524 1 622 1 814 1 515 1 789 1 725
Globale straling 1) kJ/cm2 347 366 366 338 371 369
Neerslag mm 827 764 798 975 873 867
Verdamping mm 543 583 590 541 591 601
Relatieve vochtigheid % 82 79 83 84 82 81
               
IJsdagen (max. temp <0,0oC) dagen 8 0 12 2 3 2
Vorstdagen (min. temp <0,0oC) dagen 58 33 61 35 48 60
Zomerse dagen (max. temp >=25,0oC) dagen 22 32 41 22 34 51
Tropische dagen (max. temp >=30,0oC) dagen 3 3 11 2 4 13
               
Gemiddelde van:              
Uurwaarnemingen (gehele jaar) oC 9,8 11,1 10,4 10,9 10,7 11,2
Winter (1 dec.-28/29 febr.) oC 3,3 6,0 5,3 5,0 3,6 2,8
Zomer (1 juni-31 aug.) oC 16,6 16,8 18,2 16,3 16,9 18,5
Gemiddelde van dagelijkse minima in oC 0,4 3,2 2,3 2,1 0,8 0,2
de winter (1 dec.-28/29 febr.)              
Gemiddelde van dagelijkse maxima in oC 21,4 21,9 23,4 21,1 21,8 23,7
de zomer (1 juni-31 aug.)              
Aantal graaddagen 2) graden 3 075 2 677 2 916 2 659 2 765 2 671
               
Bron: KNMI (2003, 2006). CBS/MNC/feb07/0004
N.B. Alle gegevens hebben betrekking op De Bilt.
1) De op het aardoppervlak invallende zonnestraling.
2) De som van het aantal graden beneden de stookgrens (=18oC), uitgaande van de gemiddelde dagtemperatuur in De Bilt (zie ook de technische toelichting).

Het klimaat en het weer in Nederland

Nederland heeft een zeeklimaat, gekenmerkt door zachte winters, koele zomers en neerslag gedurende het gehele jaar. Dit wordt veroorzaakt door de gemiddelde luchtverplaatsing die voornamelijk uit het zuidwesten is.

Invloed van het klimaat en het weer op het milieu

Weersomstandigheden hebben directe gevolgen voor milieu en natuur. Hierbij valt te denken aan het trekgedrag van vogels en vorming van smog. Aan de andere kant heeft het milieu invloed op het weer. De toename van de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer zal tot een verandering van het klimaat leiden.

Ontwikkelingen temperatuur en neerslag

De gemiddelde temperatuur in De Bilt was de laatste twintig jaar circa 1 oC hoger dan een het begin van de 20e eeuw. Wereldwijd was deze toename rond de 0,6 oC. De hoeveelheid neerslag per jaar is in de afgelopen eeuw toegenomen, voornamelijk in de periode oktober-maart. Met uitzondering van het droge jaar 2003, waren de afgelopen jaren erg nat. Door deze veranderende weersomstandigheden is het groeiseizoen, dagen met een gemiddelde temperatuur boven de 5 oC, in de afgelopen vijftien jaar drie weken langer dan in de periode 1961-1990. Door de stijging van de temperatuur op aarde is de zeespiegel voor de Nederlandse kust de afgelopen 100 jaar met circa 19 cm gestegen.
Van de zestien warmste jaren sinds 1900 zijn alle jaren van 1988 of later. Het jaar 2006 was het warmste jaar sinds de regematige waarnemingen (sinds 1706, Bron: KNMI, 2006), de derde warmste zomer sinds 1901 (na 1947 en 2003) en veruit de wamste herfst sinds 1706.

Referenties

  • KNMI (2003). Klimaatatlas van Nederland, normaalperiode 1971-2000. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, De Bilt.
  • KNMI (2006a). Maandoverzicht van het weer in Nederland. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, De Bilt.
  • KNMI (2006b). Maandoverzicht neerslag en verdamping in Nederland. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, De Bilt.

Relevante informatie

  • Meer gegevens over het klimaat zijn te vinden bij het KNMI.

Technische toelichting

Technische toelichting

Het aantal graaddagen is een maat voor het aantal dagen dat ruimtes voor wonen en werken worden verwarmd. Deze gegevens worden gebruikt voor de berekening van de temperatuurgecorrigeerde emissies van CO2.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Meteorologische gegevens, 1990-2006 (indicator 0004, versie 08 , 16 februari 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Print pagina Download PDF
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.