Compendium voor de Leefomgeving
597 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Lokale leefomgeving

Binnenlands vervoer van gevaarlijke stoffen

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is afgesloten. Cijfers over het binnenlands vervoer van gevaarlijke stoffen zijn al jaren niet volledig en daardoor niet meer door het CBS gepubliceerd. Oude cijfers tot en met 1997 zijn nog op StatLine van het CBS beschikbaar

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2013). Binnenlands vervoer van gevaarlijke stoffen (indicator 0029, versie 05 , 21 november 2013 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Print pagina Download PDF
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.