Compendium voor de Leefomgeving
613 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Emissie naar lucht, water en bodem

Emissies naar oppervlaktewater en riool

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.


Deze indicator is afgesloten. De gegevens van deze indicator zijn gesplitst in twee afzonderlijke indicatoren, te weten:

CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en Wageningen UR.