Compendium voor de Leefomgeving
566 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Versnippering

Realisatie robuuste verbindingen in de Ecologische Hoofdstructuur.

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.


Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd.
Informatie over de ecologische hoofdstructuur en ruimte is te vinden in

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2013). Realisatie robuuste verbindingen in de Ecologische Hoofdstructuur. (indicator 2048, versie 03 , 20 december 2013 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Print pagina Download PDF
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.