Compendium voor de Leefomgeving
602 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Ontwikkelingen in de maatschappij

Niet-westerse allochtonen (2009)

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

In Nederland wonen in 2009 1,8 miljoen niet-westerse allochtonen: 11% van de bevolking. Zij wonen vooral in de Randstad, in het bijzonder in de grote steden.

Niet-westerse allochtonen wonen vooral in de grote steden in de Randstad

Amsterdam telt het grootste aantal niet-westerse allochtonen met ruim 262 000 (35%), Rotterdam 214 000 (37%) en Den Haag 160 000 (33%). Utrecht volgt op afstand met 64 000 niet-westerse allochtonen (21%). Door suburbanisatie hebben niet alleen de grote(re) steden, maar ook diverse randgemeenten een hoog aandeel. Almere springt eruit met ruim 50 000 niet-westerse allochtonen (27%); hier wonen relatief veel Surinamers.

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Niet-westerse allochtonen, 2009

Omschrijving

Aandeel niet-westerse allochtonen per gemeente op 1 januari 2009. Een allochtoon is een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Een niet-westerse allochtoon is een allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije. Op grond van hun sociaal-economische en sociaal-culturele positie worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Aantal niet-westerse allochtonen / totaal aantal personen

Basistabel

Statlinetabel met regionale kerncijfers: bevolking.

Geografisch verdeling

Gemeenten van Nederland

Verschijningsfrequentie

Onregelmatig

Achtergrondliteratuur

Methodenbeschrijvingen op de website van het CBS.

Betrouwbaarheidscodering

Register (GBA)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Niet-westerse allochtonen (2009) (indicator 2109, versie 01 , 13 augustus 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.