Compendium voor de Leefomgeving
581 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Klimaatverandering

De opwarming van de aarde is het gevolg van een optelsom van invloeden: de in de atmosfeer aanwezige broeikasgassen, de zon, de vulkanen en natuurlijke schommelingen binnen het klimaatsysteem (met name veroorzaakt door oceanen).

Volgens het IPCC (2007) is het zeer waarschijnlijk (meer dan 90 procent kans) dat het grootste deel van de opwarming van de aarde in de laatste vijftig jaar is toe te schrijven aan door de mens uitgestoten broeikasgassen als kooldioxide, methaan en lachgas.

In dit onderwerp vindt u informatie over het klimaat in Nederland, de effecten van klimaatverandering op natuur, concentraties en uitstoot van broeikasgassen in Nederland en wereldwijd en het beleid en maatregelen tegen klimaatverandering.

 

Recent vernieuwd

Emissies naar lucht door huishoudens, 1990-2016

Indicator | 9 april 2018

De emissies van kooldioxide (CO2) en stikstofoxiden (NOx) worden voor het belangrijkste deel bepaald door de inzet van brandstoffen, voornamelijk aardgas voor... meer

Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2016

Indicator | 5 april 2018

Met uitzondering van kooldioxide, zijn de emissies van belangrijke stoffen zoals NOx en SO2 door de energievoorziening in de periode 1990-2016 afgenomen.

Vinddatum eerste kievitsei in Friesland, 1901-2018

Indicator | 29 maart 2018

Het eerste kievitsei is de afgelopen honderd jaar steeds vroeger in het jaar gevonden. Klimaatverandering lijkt hierbij een belangrijke factor.

Vliegperiode vlinders, 1992-2017, en libellen, 1999-2017

Indicator | 15 maart 2018

De vliegperiode van vlinders is door de warmere lentes vervroegd.

Kans op een Elfstedentocht, 1901 - 2017

Indicator | 23 februari 2018

De jaarlijkse kans op een Elfstedentocht is over de afgelopen eeuw aanvankelijk iets toegenomen van 20% in 1901 naar 26% rond 1950. Daarna is de kans sterk afgenomen naar 6,7% in 2017... meer

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.