Compendium voor de Leefomgeving
566 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Afval

Bij alle maatschappelijke activiteiten komt afval vrij. Omdat het gewoonweg dumpen van afval nadelige effecten veroorzaakt voor de natuur en de volksgezondheid is het van groot belang dat het vrijgekomen afval op een juiste manier wordt verwerkt of beheerd.
De beste manier om de afvalproblematiek aan te pakken is zo min mogelijk afval te produceren (preventie). Nuttig hergebruik van afvalstoffen wordt als belangrijke methode gezien om de hoeveelheid vrijgekomen afval te verminderen. Wanneer bovengenoemde methoden niet mogelijk zijn, kan afval worden verbrand in installaties met een hoog energetisch rendement. Wanneer ook deze methode niet kan worden toegepast, wordt het afval gestort (de minst gewenste verwerkingswijze).

 

Recent vernieuwd

Afval uit de delfstoffenwinning en elektriciteitscentrales, 1994-2016

Indicator | 9 juli 2018

De hoeveelheid afval van de elektriciteitscentrales laat in 2016 een daling zien ten opzichte van het recordjaar 2015 toen veel nieuwe centrales in gebruik werden genomen. De... meer

Vrijgekomen industrieel afval naar bedrijfstak, 2010-2016

Indicator | 9 juli 2018

In 2016 kwam 13,9 miljoen ton niet-gevaarlijk afval vrij uit de industrie. Dit is 0,9 procent meer dan in het jaar ervoor en 4,5 procent minder dan in 2011. Bijna al het vrijgekomen... meer

Vrijgekomen niet-gevaarlijk industrieel afval naar afvalcategorie, 2010-2016

Indicator | 9 juli 2018

In 2016 kwam 13,9 miljoen ton niet-gevaarlijk afval vrij uit de industrie. Dit is iets meer (0,9 procent) dan in het jaar ervoor en 4,5 procent minder dan in 2011. Ongeveer de helft... meer

Omvang Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling, 2000-2016

Indicator | 22 mei 2018

Particuliere bedrijven op het gebied van de Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling vormen samen de bedrijfstak Afvalbeheer. De netto omzet van deze bedrijfstak is sinds... meer

Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2016

Indicator | 7 mei 2018

Het meeste zuiveringsslib van waterzuiveringsinstallaties wordt verbrand. De verbranding vindt plaats in zogeheten mono-verbranders waar alleen zuiveringsslib wordt verbrand, in... meer

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.