Compendium voor de Leefomgeving
566 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Klimaatverandering

De opwarming van de aarde is het gevolg van een optelsom van invloeden: de in de atmosfeer aanwezige broeikasgassen, de zon, de vulkanen en natuurlijke schommelingen binnen het klimaatsysteem (met name veroorzaakt door oceanen).

Volgens het IPCC (2007) is het zeer waarschijnlijk (meer dan 90 procent kans) dat het grootste deel van de opwarming van de aarde in de laatste vijftig jaar is toe te schrijven aan door de mens uitgestoten broeikasgassen als kooldioxide, methaan en lachgas.

In dit onderwerp vindt u informatie over het klimaat in Nederland, de effecten van klimaatverandering op natuur, concentraties en uitstoot van broeikasgassen in Nederland en wereldwijd en het beleid en maatregelen tegen klimaatverandering.

 

Recent vernieuwd

Emissies broeikasgassen, 1990-2016

Indicator | 5 juli 2018

In 2016 was de uitstoot van broeikasgassen ruim 0,2 procent hoger dan in 2015, een stijging van 0,5 Mton CO2-equivalenten. De uitstoot in 2016 lag ruim 12 procent onder het... meer

Meteorologische gegevens, 1990-2017

Indicator | 17 mei 2018

In 2017 bedroeg de gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt 10,9 ÂșC en was hiermee een fractie warmer dan een jaar eerder. De winter 2017/2018 in haar geheel was vrij zacht met in De... meer

Jaarlijkse hoeveelheid neerslag in Nederland, 1910-2017

Indicator | 25 april 2018

De jaarlijkse neerslagsom in Nederland is in de periode 1910-2017 gelijkmatig gestegen van 690 naar 874 millimeter. Dit is een toename van 27% in 108 jaar. De ruimtelijke spreiding... meer

Neerslagextremen in Nederland, 1910-2017

Indicator | 25 april 2018

Extreme neerslag in Nederland is sterk toegenomen in de tijd. Het opvallendst is de toename in het aantal dagen met zware neerslag. Dit aantal is sinds 1951 toegenomen met 68%. Evenzo... meer

Temperatuurextremen in Nederland, 1906-2017

Indicator | 25 april 2018

Temperaturen in Nederland vertonen een sterke toename over meer dan een eeuw. Dit geldt ook voor extreme temperaturen. Uit de analyse van een viertal indicatoren voor hoge... meer

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.