Dossiers vervallen

Het Compendium voor de Leefomgeving is recent vernieuwd en verbeterd. Als gevolg daarvan zijn de dossiers als niveau in de website komen te vervallen. U bent op deze pagina terecht gekomen omdat u een link naar een dossier-pagina gebruikt heeft. We verzoeken u om de andere zoekmogelijkheden in de website te gebruiken om de gewenste informatie te vinden.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.