Compendium voor de Leefomgeving
465 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Dossiers vervallen

Het Compendium voor de Leefomgeving is recent vernieuwd en verbeterd. Als gevolg daarvan zijn de dossiers als niveau in de website komen te vervallen. U bent op deze pagina terecht gekomen omdat u een link naar een dossier-pagina gebruikt heeft. We verzoeken u om de andere zoekmogelijkheden in de website te gebruiken om de gewenste informatie te vinden.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.