Ik ondervind hinder van geluid in mijn omgeving. Kan ik mijn klacht bij u indienen?

Nee. U kunt geluidhinder of andere overlast melden bij uw gemeente of provincie. Vrijwel alle gemeenten en provincies hebben hiervoor een meldpunt, zie ook milieuklachten.nl.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.