Werken en economie

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 1990-2001*

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  1990 1995 1998 1999 2000* 2001* Aandeel
              2001* in
              totaal
   
  miljard euro %
Bruto toegevoegde waarde1)  
Totaal 243,2 302,2 354,2 374,0 402,6 429,2 100
Land- en tuinbouw2) 9,9 9,6 9,7 9,4 9,7 10,1 2,4
Industrie 45,1 54,1 59,6 61,1 65,1 66,2 15,4
Energievoorziening3) 11,7 13,2 14,6 14,2 17,4 20,3 4,7
Handel, diensten en overheid4) 147,7 193,2 231,2 248,3 265,9 283,6 66,1
Bouw 13,5 15,2 17,5 19,3 21,2 23,1 5,4
Overig 15,3 16,9 21,6 21,7 23,3 25,9 6,0
   
  x 1 000 arbeidsjaren %
Werkgelegenheid  
Totaal 5 441 5 663 6 166 6 309 6 426 6 542 100
Land- en tuinbouw2) 245 237 238 238 236 228 3,5
Industrie 1 044 962 972 972 972 971 14,8
Energievoorziening3) 54 50 46 45 42 42 0,6
Handel, diensten en overheid4) 3 684 3 998 4 459 4 588 4 697 4 813 73,6
Bouw 414 416 452 467 478 490 7,5
Overig5)              
Bron: CBS. CBS/MC/okt02
1) Is gelijk aan het bruto binnenlands product in marktprijzen.
2) Inclusief bosbouw en visserij.
3) Inclusief delfstoffenwinning en waterleidingbedrijven.
4) Inclusief (delen van) de doelgroepen Verkeer en vervoer, Afvalbeheersbedrijven en Actoren in de waterketen.
5) Geen werkgelegenheidscijfers omdat deze categorie uit posten bestaat die niet in de Nationale rekeningen worden verdeeld, toegerekende BTW, belastingen en subsidies op invoer en toegerekende bankdiensten.

Bijdragen

De grootste bijdrage aan de bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid levert de doelgroep Handel, diensten en overheid.

Methodiek

Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de Samenstelling doelgroepen van het milieubeleid, omvatten in een aantal gevallen de gepresenteerde doelgroepen een bredere economische sector. Onlangs heeft een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De gereviseerde cijfers zijn inmiddels beschikbaar vanaf 1987; in de loop van 2002 komen de cijfers vanaf 1969 beschikbaar.

Referenties

  • CBS (2002a). Statline. Nationale Rekeningen. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • CBS (2002b). De Nederlandse economie 2001. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.

Relevante informatie

  • Meer informatie over de Nationale rekeningen is te vinden in De Nederlandse economie (CBS, 2002b) en op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 1990-2001* (indicator 0002, versie 03 , 7 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.