Werken en economie

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 1980-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De bijdrage aan de groei van het bruto binnenlands product wordt de laatste jaren bijna uitsluitend geleverd door de Handel, diensten en overheid.

  1980 1990 1995 2000 2001* 2002* Aandeel
              2002* in
              totaal
             
Bruto toegevoegde waarde1) miljard euro         %
Totaal 160,7 243,2 302,2 402,3 429,1 444,6 100
Land- en tuinbouw2) 5,9 9,9 9,6 10,0 10,3 9,7 2,2
Industrie 29,2 45,1 54,1 64,1 64,9 64,9 14,6
Energievoorziening3) 12,4 11,7 13,3 17,3 20,3 20,0 4,5
Handel, diensten en overheid4) 93,0 147,7 193,2 266,5 284,1 300,1 67,5
Bouw 10,9 13,5 15,2 21,3 23,3 24,3 5,5
Overig 9,4 15,3 16,8 23,1 26,2 25,6 5,8
               
Werkgelegenheid x 1 000 arbeidsjaren       %
Totaal . 5 441 5 663 6 423 6 506 6 521 100
Land- en tuinbouw2) . 245 237 236 227 223 3,4
Industrie . 1 044 962 972 967 946 14,5
Energievoorziening3) . 54 50 43 41 41 0,6
Handel, diensten en overheid4) . 3 684 3 998 4 695 4 782 4 826 74,0
Bouw . 414 416 478 489 485 7,4
Overig5)              
               
Bron: CBS. CBS/MC/aug03/0002
1) Is gelijk aan het bruto binnenlands product in marktprijzen.
2) Inclusief bosbouw en visserij.
3) Inclusief delfstoffenwinning en waterleidingbedrijven.
4) Inclusief (delen van) de doelgroepen Verkeer en vervoer, Afvalbeheersbedrijven en Actoren in de waterketen.
5) Geen werkgelegenheidscijfers omdat deze categorie uit posten bestaat die niet in de Nationale rekeningen worden verdeeld, toegerekende BTW, belastingen en subsidies op invoer en toegerekende bankdiensten.

Handel, diensten en overheid leveren grootste bijdrage

De grootste bijdrage aan de bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid levert de doelgroep Handel, diensten en overheid. Deze doelgroep is de laatste jaren bijna geheel verantwoordelijk voor de toename van het bruto binnenlands product

Toelichting op gebruik sectoren en doelgroepen

Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de Samenstelling doelgroepen van het milieubeleid, omvatten in een aantal gevallen de gepresenteerde doelgroepen een bredere economische sector. Onlangs heeft een herberekening, een zogenaamde revisie, plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De gereviseerde cijfers voor de bruto toegevoegde waarde zijn inmiddels beschikbaar vanaf 1969.

Referenties

  • CBS (2003a). Statline. Nationale Rekeningen. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • CBS (2003b). De Nederlandse economie 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.

Relevante informatie

  • Meer informatie over de Nationale rekeningen is te vinden in De Nederlandse economie (CBS, 2002b) en op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 1980-2002 (indicator 0002, versie 04 , 22 augustus 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.