Werken en economie

Nederlandse in- en uitvoer, 1995-2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2012 is het handelssaldo licht gekrompen en bedroeg 50,3 miljard euro. Dit was 1 miljard euro minder dan in 2011, maar nog altijd hoger dan het niveau van vóór de crisis. In 2009 was het handelssaldo teruggevallen tot 40,1 miljard euro.

  1995 2000 2005 2010 2011* 2012*
             
  volume-index (2005=100)    
             
Invoer goederen en diensten 54,5 85,8 100 120,5 125,6 129,8
w.v. Consumptiegoederen 69,5 101,1 100 106,3 108,0 104,0
  Investeringsgoederen 55,6 98,3 100 105,1 114,5 116,6
             
Uitvoer goederen en diensten 55,0 83,7 100 119,3 124,7 128,7
             
Invoer goederen, totaal 1) 51,9 82,7 100 121,7 127,6 132,0
             
Uitvoer goederen, totaal 1) 53,2 82,1 100 120,0 125,6 130,0
             
  miljard euro        
             
Handelsbalans 17,3 23,2 43,8 47,3 51,4 50,3
             
Bron: CBS (2013). CBS/CLO/jan14/0003
1) Exclusief energie.
* Voorlopig cijfer.

Handel: wederom groei in 2012

De uitvoer van goederen en diensten groeide in 2012 met 3,2 procent. Hoewel de uitvoer in 2009 flink kromp, lag deze in 2012 al 11 procent boven het niveau van 2008. Dit komt vooral door een krachtig herstel in de tweede helft van 2009. Daarna groeide de wederuitvoer nog flink door, maar de uitvoer van in Nederland gemaakte producten een stuk minder. De uitvoer van eigen producten is een stuk lucratiever voor de Nederlandse economie. In 2012 groeide de uitvoer van Nederlandse goederen met 0,8 procent en de wederuitvoer met 6,3 procent. De invoer van goederen en diensten groeide met 3,3 procent. Mede door de belangrijke rol van de wederuitvoer loopt de ontwikkeling van de invoer grotendeels gelijk met die van de uitvoer.

Nederland als handelsnatie

Nederland heeft een zeer open economie. Veel goederen en diensten worden in- en uitgevoerd. Dit komt door de geografische ligging van Nederland met zijn bereikbare havens en een omvangrijk, hoogontwikkeld en goed bereikbaar achterland. Per saldo is Nederland al jaren een netto-exporteur. Sectoren die relatief veel van hun productie in het buitenland afzetten zijn de landbouw en industrie.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Nederlandse in- en uitvoer

Omschrijving

Verandering van de waarden van in- en uitvoer ten opzichte van 1990.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Onderzoeksbeschrijvingen binnen het systeem van de Nationale rekeningen

Basistabel

1 StatLine: Macro-economie invoer
2 StatLine: Macro-economie uitvoer

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Gehanteerde begrippen binnen het systeem van de Nationale Rekeningen en de publicatie De Nederlandse economie 2011.

Opmerking

Onlangs heeft een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1967.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2014). Nederlandse in- en uitvoer, 1995-2012 (indicator 0003, versie 14 , 24 maart 2014 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.