Klimaatverandering

Meteorologische gegevens, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  Eenheid 1971/ 1990 1995 1999 2000 2001
    2000          
               
Dagen met neerslag aantal dagen ≥ 131 124 125 161 158 157
  1,0 mm            
Sneeuwdagen aantal dagen 25 15 40 31 12 32
Droge dagen aantal dagen 109 127 131 117 91 105
Zonloze dagen aantal dagen 76 66 43 50 55 56
Dagen met mist aantal dagen 65 46 58 40 45 50
             
Zonneschijn uren 1 524 1 622 1 814 1 720 1 515 1 623
Globale straling1) kJ/cm2 347 366 366 363 338 359
Neerslag mm 827 764 798 977 975 1 091
Verdamping mm 543 583 590 583 541 571
Relatieve vochtigheid % 82 79 83 83 84 84
             
IJsdagen (max. temp <0,0oC) aantal dagen 8 0 12 2 2 3
Vorstdagen (min. temp <0,0oC) aantal dagen 58 33 61 45 35 66
Zomerse dagen (max. temp ≥25,0oC) aantal dagen 22 32 41 31 22 24
Tropische dagen (max. temp ≥30,0oC) aantal dagen 3 3 11 3 2 6
             
Gemiddelde temperatuur van uurwaarnemingen            
- Gehele jaar oC 9,8 11,1 10,4 10,9 10,9 10,4
- Winter (1 dec.-28/29 febr.) oC 3,3 6,0 5,3 4,4 5,0 4,1
- Zomer (1 juni-31 aug.) oC 16,6 16,8 18,2 17,2 16,3 17,4
Gemiddelde van dagelijkse minima in oC 0,4 3,2 2,3 1,4 2,1 1,3
de winter (1 dec.-28/29 febr.)    
Gemiddelde van dagelijkse maxima in oC 21,4 21,9 23,4 22,4 21,1 22,4
de zomer (1 juni-31 aug.)    
Aantal graaddagen2) aantal graden 3 075 2 677 2 916 2 676 2 659 2 880
             
Bron: KNMI. CBS/MC/okt02
N.B. Alle gegevens hebben betrekking op De Bilt.
1) De op het aardoppervlak invallende zonnestraling.
2) Het aantal graden beneden de stookgrens (=18oC), uitgaande van de gemiddelde dagtemperatuur in De Bilt.

Interactie klimaat en milieu

Nederland heeft een zeeklimaat, gekenmerkt door zachte winters, koele zomers en neerslag gedurende het gehele jaar. De gemiddelde luchtverplaatsing is uit het zuidwesten. Weersomstandigheden hebben soms directe gevolgen voor het milieu. Enkele voorbeelden zijn:

Het milieu heeft daarentegen ook invloed op het weer. De toename van de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer zal tot een leiden.

Toelichting

Het aantal graaddagen is een maat voor het aantal dagen dat ruimtes voor wonen en werken worden verwarmd. Deze gegevens worden gebruikt voor de berekening van de Verschillen tussen CO2-emissie totalen verklaard, 1990-2019 van CO2.

Referenties

  • KNMI (2002a). Maandoverzicht van het weer in Nederland. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, De Bilt.
  • KNMI (2002b). Maandoverzicht neerslag en verdamping in Nederland. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, De Bilt.
  • KNMI (2002c). Klimaatatlas van Nederland, normaalperiode 1971-2000. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, De Bilt.

Relevante informatie

  • Meer gegevens over het klimaat zijn te vinden bij het KNMI.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Meteorologische gegevens, 1990-2001 (indicator 0004, versie 03 , 7 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.