Landbouw en ruimte

Akkerbouw, tuinbouw en grasland: beteelde oppervlakten, 1980-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.
  1980 1990 1995 1998 1999 2000 2001
               
 
1 000 ha
Akkerbouwgewassen 710 805 796 810 802 806 798
w.o. granen 223 193 185 192 168 199 202
  knol- en wortelgewassen1) 296 303 297 295 301 292 274
  groenvoedergewassen 141 208 225 226 237 212 211
             
Tuinbouwgewassen2) 113 104 109 116 120 112 110
w.v. open grond 104 94 99 106 109 101 100
  onder glas 9 10 10 10 11 10 11
             
Gras 1 198 1 096 1 048 1 032 1 018 1 012 993
             
Totaal 2 015 2 000 1 953 1 958 1 940 1 930 1 901
           
Biologische landbouw
.
7 13 20 22 26 31
             
Bron: CBS. CBS/MC/okt02
1) Aardappelen, suiker- en voederbieten.
2) Vanaf 1986 exclusief groen te oogsten erwten en poot- en plantuien.

Ontwikkeling areaal reguliere landbouw

De oppervlakte grasland maakt meer dan de helft uit van de oppervlakte cultuurgrond. Sinds 1980 is het areaal met ruim 17% afgenomen. De oppervlakte snijmaïs (een groenvoedergewas) is sindsdien met 50% toegenomen. Door de ontginning van de IJsselmeerpolders kon de totale oppervlakte cultuurgrond tot 1960 toenemen. Daarna nam het areaal af onder invloed van een toenemend ruimtegebruik voor van met name de volkshuisvesting, industrie en wegenbouw.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over de ontwikkeling in de beteelde oppervlakten zijn te vinden op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Akkerbouw, tuinbouw en grasland: beteelde oppervlakten, 1980-2001 (indicator 0010, versie 03 , 7 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.