Landbouw en milieu

Biologische landbouw: aantal bedrijven en areaal, 1991-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Tussen 2003 en 2004 is het areaal biologische landbouwgrond met bijna 2 500 ha (6,3%) toegenomen. Flevoland, Gelderland en Friesland hebben het grootste areaal biologische landbouw. Bijna de helft van de biologische landbouwbedrijven zijn graasdierbedrijven.

  Akkerbouw-bedrijven Tuinbouw-bedrijven Blijvende teeltbedrijven Graasdier-bedrijven Hokdier-bedrijven Combinaties van bedrijven Totaal
               
  aantal bedrijven          
1991 91 106 39 139 - 64 439
1995 106 122 40 158 12 83 521
1996 109 128 45 188 11 73 554
1998 88 103 42 353 10 109 705
1999 85 128 47 373 21 132 786
2000 105 144 51 434 31 141 906
2001 120 141 56 507 41 159 1 024
2002 155 137 68 505 46 177 1 088
2003 171 143 73 557 52 189 1 185
2004 180 135 77 552 59 198 1 201
               
  ha            
1991 3 037 322 138 4 363 - 1 367 9 227
1995 5 117 316 175 5 383 11 1 787 12 790
1996 4 525 370 200 7 071 13 2 158 14 333
1998 5 083 324 163 11 234 54 2 801 19 661
1999 4 722 491 231 12 818 99 3 150 21 511
2000 5 704 702 309 16 162 142 3 854 26 874
2001 6 866 518 327 19 292 273 3 733 31 009
2002 8 596 650 442 20 049 303 5 560 35 599
2003 8 610 715 468 22 308 309 4 966 37 376
2004 9 493 584 442 23 175 352 5 673 39 720
               
Bron: CBS. CBS/MNC/nov05/0011

Areaal biologische landbouw neemt verder toe

Tussen 2003 en 2004 is het areaal biologische landbouwgrond met bijna 2 500 ha (6,3%) toegenomen. Het aandeel van de biologisch landbouw in het totale Nederlandse landbouwareaal is daarmee toegenomen van 1,9% tot 2,1%. In vergelijking met andere Europese landen is de biologische landbouwsector in ons land echter klein. In andere landen, zoals Oostenrijk (12%), Zwitserland (10%) en Italië (8%), is het aandeel biologische landbouwgrond flink groter (IFOAM (2005); Eurostat (2005)).

Areaal per provincie

Het grootste areaal biologische landbouw is in Flevoland (18%), Gelderland (14%) en Friesland (12%). In Utrecht (4%), Zeeland (3%) en Limburg (2%) is biologisch areaal in mindere mate aanwezig.

Vooral graasdierbedrijven

In 2004 zijn er 1 201 biologische landbouwbedrijven. In 2003 waren het er nog 1 185, in 2000 nog 906. Ook zijn nog 74 bedrijven in omschakeling. Bijna de helft van deze biologische bedrijven zijn bedrijven waar graasdieren worden gehouden: runderen, schapen, geiten, paarden en pony's.

Certificering

Bij de biologische landbouw wordt geen gebruik gemaakt van kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast zijn er voorschriften voor het gebruik van krachtvoer en diergeneesmiddelen en voor de mogelijkheid voor dieren om naar buiten te gaan. Een landbouwbedrijf mag pas de producten als biologisch verkopen als het een omschakelingsperiode van één tot twee jaar heeft ondergaan en aan de normen van een biologisch certificeringsinstantie heeft voldaan.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over o.a. het aantal biologische bedrijven de oppervlakten biologische landbouw zijn te vinden op StatLine (CBS).
  • Ook bij Biologica is er veel informatie te vinden over biologische landbouw.

Technische toelichting

Technische toelichting

Naast de hier gepresenteerde CBS-cijfers over biologische landbouw zijn er ook soortgelijke cijfers die andere organisaties (SKAL, Eurostat, IFOAM) naar buiten brengen. De verschillen tussen de cijfers van het CBS en andere organisaties zijn voor een groot deel terug te voeren tot definitieverschillen.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Biologische landbouw: aantal bedrijven en areaal, 1991-2004 (indicator 0011, versie 06 , 31 oktober 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.