Water en milieu

Waterverbruik in de land- en tuinbouw, 1991-1999

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  Eenheid 1991 1992 1995 1996 1997 1998 1999
                 
Beregenen1)
Beregend areaal 1 000 ha . 271 322 309 185 123 161
Waterverbruik per hectare m3/ha . 680 810 745 485 430 470
               
Totaal waterverbruik miljoen m3 . 184 260 230 90 53 76
w.v. grondwater miljoen m3 . 131 174 140 72 40 54
  oppervlaktewater miljoen m3 . 53 50 67 11 9 15
  grond- en oppervlaktewater miljoen m3 . . 37 23 7 4 7
               
Leidingwater
Totaal waterverbruik miljoen m3 96 96 88 81 67 60 57
Waterverbruik per bedrijf  
w.v. landbouw m3/bedrijf 1 130 1 140 1 030 1 010 880 845 830
  tuinbouw m3/bedrijf 1 840 1 800 1 060 890 710 505 685
               
Bron: Bedrijven informatienet van LEI. RIVM/MC/okt02
1) Exclusief tuinbouw.

Ontwikkeling waterverbruik door beregening

Beregening wordt toegepast in perioden wanneer de vochtvoorraad in de bodem onvoldoende wordt aangevuld door neerslag of vanuit het diepere grondwater. De daling van het waterverbruik in 1997 en latere jaren is toe te schrijven aan het natte groeiseizoen.Beregening vindt plaats op grasland, in de akkerbouw (aardappelen, suikerbieten en snijmaïs), tuinbouw op de open grond en de glastuinbouw. Verder wordt water gebruikt als reinigingswater en als drinkwater voor de landbouwhuisdieren.

Referenties

  • Brouwer, F.M., C. van Bruchem, D.M. Haag en L.K. Pleijsier (red.) (2000). Landbouw, Milieu en Economie 1999. Centraal Bureau voor de Statistiek/Landbouw-Economisch Instituut, Voorburg/Heerlen/Den Haag.
  • Meeusen, M.J.G., M.H. Hoogeveen en H.C. Visee (2000). Waterverbruik in de Nederlandse land- en tuinbouw in 1997. Landbouw-Economisch Instituut (rapport 2.00.02), Den Haag.

Relevante informatie

  • Meer informatie vindt u in het Bedrijven informatienet van het LEI.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Waterverbruik in de land- en tuinbouw, 1991-1999 (indicator 0014, versie 03 , 8 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.