Energie en milieu

Verbruik van elektriciteit, 1995-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het totale elektriciteitsverbruik is in 2003 met 1,4% gestegen. Door de economische recessie is het verbruik door de industrie echter licht gedaald.

  1995 1999 2000 2001 2002 2003*
             
  mln kWh        
             
Totaal beschikbaar 1) 89 058 101 508 104 718 107 139 108 306 109 776
Centrale productie 58 350 52 994 54 268 59 868 62 873 63 944
Decentrale productie 5 526 14 189 14 953 13 596 12 839 13 520
Productie door distributiebedrijven 2 491 3 566 3 702 3 639 3 708 2 762
Productie overige industrie 11 308 12 319 12 880 12 753 12 504 12 558
Invoersaldo 11 393 18 440 18 915 17 283 16 382 16 992
             
Totaal verbruik 89 058 101 508 104 719 107 139 108 305 109 777
Verbruik door de industrie 36 231 39 263 39 478 39 650 40 032 39 425
Verbruik door huishoudens 1 478 1 639 1 630 1 577 1 556 1 585
Verbruik door de transportsector 19 700 21 350 21 800 22 100 22 800 23 300
Verbruik overig (incl. energiebedrijven) 31 649 39 256 41 811 43 812 43 917 45 467
             
  PJ          
             
Totaal verbruik 321 365 377 386 390 395
             
Bron: CBS. CBS/MC/sept04/0020
1) Energieproductie inclusief de winning van energie (wind-, zonne-energie).

Lichte stijging elektriciteitsverbruik in 2003

Het totale elektriciteitsverbruik is met 1,4% toegenomen. Door de economische recessie heeft de industrie in 2003 iets minder elektriciteit verbruikt dan het jaar ervoor. Het elektriciteitsverbruik van huishoudens is gelijk gebleven. Het verbruik door de transportsector en overige sectoren is iets toegenomen.

Toename import en elektriciteitsproductie

De beschikbaarheid van elektriciteit is de som van de productie en invoer. De laatste jaren treedt er jaarlijks een lichte groei op in de hoeveelheid beschikbare elektriciteit, aangezien de vraag naar elektriciteit toeneemt.Zowel door de elektriciteitscentrales (= de voormalige SEP-bedrijven) als decentraal is in 2003 meer elektriciteit geproduceerd. Alleen de distributiebedrijven produceerden aanzienlijk minder elektriciteit dan in 2002. De netto invoer (invoersaldo) is in 2003 met 3,7% gestegen.

Toelichting centrale en decentrale elektriciteitsopwekking

Elektriciteit wordt in Nederland voor een groot deel opgewekt in elektriciteitscentrales. Daarnaast wordt elektriciteit ook decentraal geproduceerd door de industrie, energiedistributiebedrijven, glastuinbouw en gezondheidszorg in onder andere warmtekrachtinstallaties. Met name bij de industrie is de eigen energievoorziening veelal in een afzonderlijk bedrijf ondergebracht. Zo'n bedrijf is veelal een joint-venture van het energiedistributiebedrijf en een grote industriële onderneming en valt als zodanig onder de doelgroep Energievoorziening. In de gevallen dat het niet om afzonderlijke bedrijven gaat, vallen ze onder de doelgroep van de hoofdactiviteit van de onderneming.

Referenties

  • De in de tabel gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op de Nederlandse Energiehuishouding van het CBS.

Relevante informatie

  • Meer informatie over het verbruik energiedragers is te vinden op StatLine (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Verbruik van elektriciteit, 1995-2003 (indicator 0020, versie 05 , 26 november 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.