Water en milieu

Waterverbruik door energiebedrijven, 1976-1996

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  Totaal Grondwater   Oppervlaktewater   Leidingwater
    totaal w.o. voor   totaal w.o. voor   totaal w.o. voor
      koeling     koeling     koeling
  miljoen m3  
1976 8 590 4 2 8 584 8 530 2 0
1981 10 097 2 1 10 093 10 077 2 0
1986 9 203 1 0 9 200 9 190 2 0
1991 8 392 2 0 8 387 8 383 4 0
1996 6 199 1 0 6 194 6 170 3 0
 
Bron: CBS. CBS/MC/okt02

Daling koelwaterverbruik

Het waterverbruik is sinds 1981 met bijna 40% afgenomen. Dit is het gevolg van een efficiënter gebruik van koelwater. Het grootste deel van het verbruikte water is oppervlaktewater. De doelgroep speelt bij het thema Verdroging geen rol. Daarbij komt nog dat meer dan de helft van het koelwater uit zoute wateren wordt onttrokken. Vrijwel al het ingenomen koelwater wordt ook weer geloosd.

Effecten

In warme perioden kan de Koelwaterverbruik en warmtelozing door elektriciteitscentrales, 1981-2014 leiden tot een te hoge temperatuur van het ontvangende oppervlaktewater. Dit kan leiden tot te lage zuurstofconcentraties hetgeen negatieve effecten kan hebben voor onder andere de visstand. Ook de lozing met koelwater van zogenaamde koelwateradditieven kan negatieve effecten hebben op het aquatische milieu. Bij koelwateradditieven gaat het om biociden (bijvoorbeeld tegen mosselaangroei), anticorrosie-middelen en middelen om afzettingen in koelwatersystemen te voorkomen.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over het verbruik van water zijn te vinden op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Waterverbruik door energiebedrijven, 1976-1996 (indicator 0021, versie 03 , 8 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.