Water en milieu

Waterverbruik door elektriciteitscentrales, 1976-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het verbruik van koelwater bij de centrale opwekking van elektriciteit fluctueert enigszins in de tijd. Een aanzienlijk deel van het koelwater komt uit zoute wateren.

  Totaal Grondwater Oppervlaktewater Leidingwater
    totaal w.o. voor koeling totaal w.o. voor koeling w.o. zout water totaal w.o. voor koeling
                 
  miljoen m3              
                 
1976 8 590 4 2 8 584 8 530 . 2 0
1981 10 097 2 1 10 093 10 077 4 080 2 0
1986 9 203 1 0 9 200 9 190 2 645 2 0
1991 8 392 2 0 8 387 8 383 3 243 4 0
1996 8 051 1 0 8 046 8 022 3 784 3 0
2001 10 586 1 0 10 583 10 581 4 378 2 0
2003 9 112 0,6 0,6 9 108 9 108 2 901 3 0
2004 10 202 0,6 0,6 10 199 10 199 3 813 2 0
2005 9 794 22 21 9 770 9 770 3 124 2 0
                 
Bron: CBS. CBS/MNC/jun07/0021

Koelwaterverbruik

De elektriciteitscentrales spelen geen rol bij het milieuthema Verdroging. Het grootste deel van het verbruikte koelwater is oppervlaktewater. Daarbij komt nog dat circa 35% van het koelwater uit zoute wateren wordt onttrokken en dat vrijwel al het ingenomen koelwater ook weer wordt geloosd.

Effecten

In warme perioden kan de lozing van koelwater leiden tot een te hoge temperatuur van het ontvangende oppervlaktewater. Dit kan leiden tot te lage zuurstofconcentraties, hetgeen negatieve effecten heeft voor onder andere de visstand.
Ook de lozing van zogenaamde koelwateradditieven met koelwater heeft negatieve effecten op het aquatische milieu. Bij koelwateradditieven gaat het om biociden (bijvoorbeeld tegen mosselaangroei), anticorrosie-middelen en middelen om afzettingen in koelwatersystemen te voorkomen.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over het verbruik van water zijn te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Technische toelichting

Voor de jaren 1976 t/m 2001 zijn de cijfers afkomstig uit CBS enquêtes (zie referentie CBS (2003). De cijfers vanaf 2003 zijn tot stand gekomen door optelling van de individuele waterverbruikscijfers die de elektriciteitscentrales hebben opgegeven via het elektronische Milieujaarverslag. Deze gegevens zijn verder nergens gepubliceerd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Waterverbruik door elektriciteitscentrales, 1976-2005 (indicator 0021, versie 07 , 21 juni 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.