Energie en milieu

Energieverbruik door verkeer en vervoer, 1980-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De groei van het energieverbruik door verkeer en vervoer wordt voornamelijk veroorzaakt door het toegenomen wegverkeer. Van deze groei nemen de personenauto's het grootste deel voor hun rekening.

  1980 1990 1995 2000 2001 2002*
   
  PJ          
Totaal 346 419 458 522 526 536
 
Wegverkeer 277 325 363 418 423 433
w.v. personenauto's 184 214 236 260 261 267
   
  w.v. benzine 149 141 166 181 181 185
    diesel 13 39 44 59 61 64
    LPG 21 34 26 20 19 19
  lichte bedrijfsvoertuigen 17 29 37 59 62 65
  zware bedrijfsvoertuigen 73 78 86 95 96 97
  motor- en bromfietsen 3,2 3,2 3,8 4,2 4,4 4,6
 
Overig verkeer 41 58 63 73 72 72
w.v. binnenscheepvaart 1) 22 24 25 32 32 32
  zeescheepvaart 2) 12 14 14 16 16 16
  luchtvaart 3) 5,2 7,1 8,6 11 11 11
  railverkeer 4) 1,8 1,2 1,3 1,5 1,5 1,5
 
Mobiele werktuigen 27 35 32 32 31 31
w.o. landbouwwerktuigen 16 20 22 21 22 22
 
Bron: CBS (2003); TNO-MEP; LEI. CBS/MC/aug03/0030
1) Inclusief binnenvisserij en recreatievaart.
2) Binnengaats.
3) Bij starts, landingen en taxiën van vliegtuigen en het gebruik van interne transportmiddelen op vliegvelden.
4) Dieseltractie.

Ontwikkeling energieverbruik

Het energiegebruik door verkeer en vervoer, inclusief mobiele werktuigen, is in de periode 1980-2002 met circa 50% toegenomen. De helft van het totale motorbrandstoffenverbruik komt voor rekening van personenauto's; het aandeel van bedrijfsauto's is 30%. Het verbruik van wegvoertuigen per kilometer is in de loop der jaren nauwelijks veranderd. Motoren zijn in de regel wel zuiniger geworden, maar het effect daarvan is tenietgedaan door het toegenomen voertuiggewicht, de toepassing van zwaardere motoren en het gebruik van airconditioners.

Referenties

  • CBS (2003). Bewerking van oude reeksen op basis van experts op het gebied van energieverbruik door verkeer en vervoer. CBS, Voorburg/Heerlen.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Energieverbruik door verkeer en vervoer, 1980-2002 (indicator 0030, versie 04 , 17 september 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.