Energie en milieu

Energieverbruik door verkeer en vervoer, 1990-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het toegenomen wegverkeer is de belangrijkste oorzaak van de groei in het energieverbruik door de doelgroep Verkeer en vervoer. Personenauto's nemen het grootste deel van deze groei voor hun rekening.

     1990    1995    2000    2001    2002*    2003*
             
  PJ          
             
Totaal 455 500 564 570 580 591
             
Wegverkeer 325 363 418 423 432 441
w.v.            
personenauto's 214 236 260 261 266 271
w.v.            
  benzine 141 166 181 181 183 187
  diesel 39 44 59 61 65 67
  LPG 34 26 20 19 18 17
lichte bedrijfsvoertuigen 29 37 59 62 65 68
zware bedrijfsvoertuigen 78 86 95 96 97 98
motor- en bromfietsen 3,2 3,8 4,1 4,2 4,4 4,7
             
Overig verkeer 95 105 114 117 117 120
w.v.            
binnenscheepvaart 1) 25 26 28 30 29 29
zeescheepvaart 2) 50 56 61 63 65 67
visserij 2) 12 14 12 12 11 11
luchtvaart 3) 7,1 8,6 11 11 11 11
railverkeer 4) 1,2 1,3 1,5 1,5 1,4 1,4
             
Mobiele werktuigen 35 32 32 31 31 31
w.o.            
landbouwwerktuigen 20 22 21 21 21 21
             
Bron: CBS; TNO-MEP; LEI.  CBS/MC/sep04/0030
1) Inclusief recreatievaart.
2) Binnengaats en op het NCP.
3) Bij starts, landingen en taxiën van vliegtuigen en het gebruik van interne transportmiddelen op vliegvelden.
4) Dieseltractie. 

Ontwikkeling energieverbruik

Het energieverbruik door verkeer en vervoer, inclusief mobiele werktuigen, is in de periode 1990-2003 met circa 30% toegenomen. Ruim 45% van het totale motorbrandstoffenverbruik komt voor rekening van personenauto's; het aandeel van bedrijfsauto's is bijna 30%. Het verbruik van wegvoertuigen per kilometer is in de loop der jaren nauwelijks veranderd. Motoren zijn in de regel wel zuiniger geworden, maar het effect daarvan is tenietgedaan door het toegenomen voertuiggewicht, de toepassing van zwaardere motoren en het gebruik van airconditioners.

Referenties

  • CBS (2003). Bewerking van oude reeksen op basis van experts op het gebied van energieverbruik door verkeer en vervoer. CBS, Voorburg/Heerlen.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Energieverbruik door verkeer en vervoer, 1990-2003 (indicator 0030, versie 05 , 5 oktober 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.