Energie en milieu

Energieverbruik door verkeer en vervoer, 1990-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het toegenomen wegverkeer is de belangrijkste oorzaak van de groei in het energieverbruik door de doelgroep Verkeer en vervoer. Personenauto's nemen het grootste deel van deze groei voor hun rekening.

  1990 1995 2000 2002* 2003* 2004* 2005*
               
  PJ            
               
Totaal 446 473 540 557 570 577 577
               
Wegverkeer 323 348 399 413 420 429 428
w.v. personenauto's 212 220 240 243 247 253 252
  w.v. benzine 138 157 167 166 169 173 171
    diesel 39 40 56 62 65 68 70
    LPG 35 23 17 15 13 12 11
  lichte bedrijfsvoertuigen 29 37 58 67 70 73 72
  zware bedrijfsvoertuigen 78 86 96 99 99 99 99
  motor- en bromfietsen 3,2 3,8 4,1 4,4 4,6 4,7 5,0
                 
Overig verkeer 89 94 108 113 115 115 116
w.v. binnenscheepvaart 1) 24 25 28 29 30 29 29
  zeescheepvaart 2) 47 48 59 64 65 66 67
  visserij 2) 12 13 12 10 10 8,7 8,7
  luchtvaart 3) 4,8 6,3 8,5 8,5 9,0 9,2 10
  railverkeer 4) 1,2 1,3 1,5 1,4 1,4 1,5 1,4
                 
Mobiele werktuigen 34 32 33 31 34 33 33
w.o. landbouwwerktuigen 16 22 20 19 20 20 20
Bron: CBS; TNO-MEP; LEI. CBS/MNC/jul07/0030
1) Inclusief recreatievaart.
2) Binnengaats en op het NCP.
3) Bij starts, landingen en taxiën van vliegtuigen en het gebruik van interne transportmiddelen op vliegvelden.
4) Dieseltractie.
* De gegevens vanaf 2002 zijn schattingen op basis van eerdere jaren.

Ontwikkeling energieverbruik

Het energieverbruik door verkeer en vervoer, inclusief mobiele werktuigen, is in de periode 1990-2005 met bijna 30% toegenomen. Bijna 45% van het totale motorbrandstoffenverbruik komt voor rekening van personenauto's; het aandeel van bedrijfsauto's is 30%. Het verbruik van wegvoertuigen per kilometer is in de loop der jaren nauwelijks veranderd. Motoren zijn in de regel wel zuiniger geworden, maar het effect daarvan is tenietgedaan door het toegenomen voertuiggewicht, de toepassing van zwaardere motoren en het gebruik van airconditioners.

Referenties

  • CBS (2007). Bewerking van oude reeksen op basis van experts op het gebied van energieverbruik door verkeer en vervoer. CBS, Voorburg/Heerlen.

Technische toelichting

Technische toelichting

De gegevens over het energieverbruik door verkeer en vervoer zijn deels gebaseerd op oude statistieken van het CBS. Door diverse oorzaken zijn deze statistieken over het energieverbruik door verkeer en vervoer na 1999 niet meer geactualiseerd. Omdat er toch energiegegevens nodig zijn voor de berekening van de emissies door verkeer en vervoer zijn de desbetreffende cijfers vanaf 2000 geëxtrapoleerd. Dit geldt vooral voor het verbruik door het wegverkeer. Momenteel wordt door het CBS gewerkt aan een nieuwe set statistieken over het energieverbruik in verkeer en vervoer, welke naar verwachting eind 2007 in Statline kunnen worden opgenomen.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Energieverbruik door verkeer en vervoer, 1990-2005 (indicator 0030, versie 08 , 10 juli 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.