Ontwikkelingen in de maatschappij

Consumptieve bestedingen, 2005-2017

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2017 is de consumptie door huishoudens met 2,1 procent gestegen ten opzichte van 2016.

    2005 2010 2015 2016 2017*
             
    volume-index (2015=100)      
             
Voedingsmiddelen 93,0 96,2 100 101,6 102,4
Dranken 93,2 96,5 100 99,3 99,4
Tabak   93,4 96,8 100 98,6 94,7
Duurzame consumptiegoederen 91,2 100,8 100 100,4 105,0
w.o. Elektrische apparatuur 59,1 87,5 100 100,7 111,4
  Vervoermiddelen 128,1 123,5 100 97,2 92,9
Energie, water en motorbrandstoffen 112,5 109,9 100 102,4 102,7
w.o. Energie en water 122,5 116,3 100 102,2 101,0
  Motorbrandstoffen 105,2 104,3 100 102,5 104,2
Producten voor persoonlijke verzorging 107,4 95,4 100 101,6 103,5
Overige goederen 109,9 105,2 100 99,5 104,5
Totaal diensten 100,0 97,7 100 101,7 103,6
             
Consumptieve bestedingen door          
Huishoudens 1) (binnenlands) 98,4 99,1 100 101,4 103,5
Werkelijke individuele consumptie 93,3 99,8 100 101,1 102,9
             
Bron: CBS         CBS/nov18
1) Inclusief instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens.    
* Voorlopig cijfer.          

Voor vierde jaar op rij meer consumptie huishoudens

De consumptie door huishoudens is in 2017 met 2,1 procent gegroeid, in 2016 was dat 1,4 procent. De consumptie van de meeste goederen en diensten nam duidelijk toe. Consumenten schaften voor het vierde achtereenvolgende jaar meer duurzame consumptiegoederen aan, vooral elektronica. Aan vervoermiddelen werd evenals aan tabak, energie en water juist minder besteed. Ook de overheidsconsumptie nam voor het vierde jaar op rij toe. Die groei kwam in 2017 uit op 1,7 procent.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Consumptieve bestedingen

Omschrijving

De ontwikkeling van de consumptieve bestedingen door huishoudens

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Zie begrippenlijst consumptieve bestedingen

Basistabel

StatLine: Consumptie; goederen- en dienstencategorieën, nationale rekeningen (CBS, 2018a)

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Meer informatie:
Themabeschrijving
Classificatie van Producten naar Activiteit
Begrippen

Opmerking

Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2018). Consumptieve bestedingen, 2005-2017 (indicator 0032, versie 18 , 22 november 2018 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.