Water en milieu

Huishoudelijk waterverbruik per inwoner, 1995-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het totale waterverbruik van Nederlanders is licht toegenomen sinds 2004. De belangrijkste reden is dat mensen vaker en langer douchen. Huishoudelijke apparaten verbruiken steeds minder water door technische verbeteringen.

  1995 1998 2001 2004 2007
           
  Liters per inwoner per dag      
Bad 9,0 6,7 3,7 2,8 2,5
Douche 38,3 39,7 42,0 43,7 49,8
Wastafel 4,2 5,1 5,2 5,1 5,3
Toiletspoeling 42,0 40,2 39,3 35,8 37,1
Wassen hand 2,1 2,1 1,8 1,5 1,7
Wasmachine 25,5 23,2 22,8 18,0 15,5
Afwassen hand 4,9 3,8 3,6 3,9 3,8
Afwasmachine 0,9 1,9 2,4 3,0 3,0
Voedselbereiding 2,0 1,7 1,6 1,8 1,7
Koffie/thee 1,5 1,1 1,0 1,0 1,2
Water drinken   0,5 0,5 0,6 0,6
Overig Keukenkraan 6,7 6,1 6,7 6,4 5,3
           
Totaal 137,1 131,9 130,7 123,8 127,5
           
Bron: NIPO/VEWIN, 2007.       MNP/MNC/mrt08

Waterverbruik sinds 2004 licht toegenomen

In 2007 is het waterverbruik door huishoudens met 3,7 liter toegenomen ten opzichte van 2004. De belangrijkste reden van de stijging is dat mensen vaker en langer douchen. Vooral de jonge generaties (13-44 jaar) gebruiken meer water via de douche (VEWIN, 2008).

In de periode van 1995 tot en met 2007 nam het waterverbruik van watergebruikende huishoudelijke apparaten, met name de wasmachine, juist af. Ook werd baden steeds minder populair.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over het waterverbruik door consumenten is te vinden bij VEWIN.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Huishoudelijk waterverbruik per inwoner

Verantwoordelijk instituut

RIVM

Berekeningswijze

De gegevens voor de jaren 1995, 1998, 2001, 2004 en 2007 zijn ontleend aan onderzoek van TNS-NIPO, uitgevoerd in opdracht van de VEWIN. Voor dit onderzoek hebben ruim 2 000 huishoudens onder andere frequentie en duur van gebruik van waterverbruikende installaties en apparatuur bijgehouden. Deze gegevens zijn gecombineerd met technische gegevens en informatie over het bezit van installaties en apparatuur.

Achtergrondliteratuur

TNS-NIPO (2007). Watergebruik thuis 2007. Rapport C6026, 31 januari 2008.

Opmerking

In 2004 is in de berekening voor het eerst rekening gehouden met de mate waarin aanwezige spoelonderbrekers op toiletten daadwerkelijk worden gebruikt. Dat bleek in 69% het geval. In de volgende tabel is de gecorrigeerde tijdreeks te zien waarin met terugwerkende kracht ook de jaren 1995, 1998 en 2001 gecorrigeerd worden voor het gebruik van de spoelonderbreker.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Huishoudelijk waterverbruik per inwoner, 1995-2007 (indicator 0037, versie 05 , 7 maart 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.