Verkeer en ruimte

Afgelegde afstand per persoon per dag, 1995-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.
  1995 1997 1998 1999 2000 2001
             
  km/dag          
Afgelegde afstand1) 31,4 32,4 32,1 32,4 32,0 31,8
             
%
Naar vervoerswijze
  Auto (bestuurder) 46 46 48 48 49 49
  Auto (passagier) 28 28 27 27 26 25
  Trein 8 8 8 8 9 9
  Bus/tram/metro 5 5 4 4 4 4
  Bromfiets 1 1 1 1 1 1
  Fiets 8 8 7 7 7 7
  Lopen 2 2 2 2 2 2
  Overig 3 3 3 3 3 3
 
Naar motief
  Van en naar het werk 22 23 24 25 25 25
  Zakelijk bezoek in werksfeer 10 10 10 10 9 10
  Diensten/persoonlijke verzorging . . . 3 3 3
  Winkelen, boodschappen doen 10 10 10 10 10 10
  Onderwijs/cursus volgen 5 5 5 6 6 6
  Visite/logeren 23 22 22 21 21 22
  Toeren/wandelen 15 14 7 11 11 10
  Sociaal recreatief overig . . . 6 6 6
  Overig 15 16 22 8 9 8
   
Bron: CBS. CBS/MC/okt02
1) Exclusief: mobiliteit van personen jonger dan 12; mobiliteit van tehuisbewoners; vakantiemobiliteit.

Methodiek

Vanaf 1999 is het 'oude' Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) vervangen door een nieuw OVG. De complete onderzoeksmethodiek is ingrijpend veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. De resultaten van het nieuwe OVG zijn dan ook niet geheel te vergelijken met die van het oude OVG. In het kader van het Permanent Onderzoek Leefsituatie zijn er ook Milieubewust gedrag, 1995-2011.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over afgelegde weg en keuze van transportmiddelen is te vinden op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Afgelegde afstand per persoon per dag, 1995-2001 (indicator 0038, versie 03 , 14 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.