Verkeer en ruimte

Afgelegde afstand per persoon per dag, 1995-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De afgelegde weg per persoon per dag blijft de laatste jaren vrijwel constant. Het woon-werk-verkeer neemt een kwart van de afgelegde afstand in.

  1995 1998 1999 2000 2001 2002
   
  km/dag          
Afgelegde afstand 1) 31,4 32,1 32,4 32,0 31,8 31,8
   
Naar vervoerswijze %          
  Auto (bestuurder) 46 48 48 49 49 50
  Auto (passagier) 28 27 27 26 25 26
  Trein 8 8 8 9 9 9
  Bus/tram/metro 5 4 4 4 4 4
  Bromfiets 1 1 1 1 1 1
  Fiets 8 7 7 7 7 7
  Lopen 2 2 2 2 2 2
  Overig 3 3 3 3 3 3
 
Naar motief %          
  Van en naar het werk 22 24 25 25 25 25
  Zakelijk bezoek in werksfeer 10 10 10 9 10 9
  Diensten/persoonlijke verzorging . . 3 3 3 3
  Winkelen, boodschappen doen 10 10 10 10 10 10
  Onderwijs/cursus volgen 5 5 6 6 6 6
  Visite/logeren 23 22 21 21 22 23
  Toeren/wandelen 15 7 11 11 10 10
  Sociaal recreatief overig . . 6 6 6 6
  Overig 15 22 8 9 8 8
   
Bron: CBS (2002). CBS/MC/sep03/0038
1) Exclusief: mobiliteit van personen jonger dan 12; mobiliteit van tehuisbewoners; vakantiemobiliteit.

Methodiek

Vanaf 1999 is het 'oude' Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) vervangen door een nieuw OVG. De complete onderzoeksmethodiek is ingrijpend veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. De resultaten van het nieuwe OVG zijn dan ook niet geheel te vergelijken met die van het oude OVG. In het kader van het Permanent Onderzoek Leefsituatie zijn er ook Milieubewust gedrag, 1995-2011.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over afgelegde weg en keuze van transportmiddelen is te vinden op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Afgelegde afstand per persoon per dag, 1995-2002 (indicator 0038, versie 04 , 30 september 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.