Verkeer en ruimte

Afgelegde afstand per persoon per dag, 1995-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De afgelegde weg per persoon per dag blijft de laatste jaren vrijwel constant. Het woon-werk-verkeer neemt een kwart van de afgelegde afstand in.

  1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003
               
  km/dag            
               
Afgelegde afstand1) 31,4 32,1 32,4 32,0 31,8 31,8 31,9
               
  %            
Naar vervoerswijze              
Auto (bestuurder) 46 48 48 49 49 50 54
Auto (passagier) 28 27 27 26 25 26 21
Trein 8 8 8 9 9 9 9
Bus/tram/metro 5 4 4 4 4 4 4
Bromfiets 1 1 1 1 1 1 1
Fiets 8 7 7 7 7 7 8
Lopen 2 2 2 2 2 2 2
Overig 3 3 3 3 3 3 3
               
Naar motief              
Van en naar het werk 22 24 25 25 25 25 26
Zakelijk bezoek in werksfeer 10 10 10 9 10 9 10
Diensten/persoonlijke verzorging . . 3 3 3 3 4
Winkelen, boodschappen doen 10 10 10 10 10 10 10
Onderwijs/cursus volgen 5 5 6 6 6 6 5
Visite/logeren 23 22 21 21 22 23 23
Toeren/wandelen 15 7 11 11 10 10 6
Sociaal recreatief overig . . 6 6 6 6 10
Overig 15 22 8 9 8 8 7
               
Bron: CBS. CBS/MC/sep04/0038
1) Exclusief: mobiliteit van personen jonger dan 12; mobiliteit van tehuisbewoners; vakantiemobiliteit.

Ontwikkelingen mobiliteit

De Nederlander, van 12 jaar en ouder, legt al jaren ongeveer 32 kilometer per dag af. Ongeveer driekwart wordt per auto afgelegd, of als bestuurder of als passagier. De meeste kilometers worden afgelegd van en naar het werk en voor het afleggen van visites of om te logeren.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over afgelegde weg en keuze van transportmiddelen is te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Technische toelichting

Vanaf 1999 is het 'oude' Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) vervangen door een nieuw OVG. De complete onderzoeksmethodiek is ingrijpend veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. De resultaten van het nieuwe OVG zijn dan ook niet geheel te vergelijken met die van het oude OVG. In het kader van het Permanent Onderzoek Leefsituatie zijn er ook Milieubewust gedrag, 1995-2011.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Afgelegde afstand per persoon per dag, 1995-2003 (indicator 0038, versie 05 , 6 september 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.