Ontwikkelingen in de maatschappij

Deelname aan vakanties, 1990-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Nederlanders trekken er de laatste jaren circa 35 miljoen keer per jaar op uit voor een korte of lange vakantie. Voor het vervoer naar de vakantiebestemming maakt men vooral gebruik van de auto. Voor buitenlandse reizen wint het vliegtuig snel in populariteit.

    eenheid 1990 1995 2000 2004 2005 2006
                 
Vakantie-intensiteit en -participatie              
Aantal vakanties mln 25,4 28,6 30,5 35,2 34,4 34,5
Aantal deelnemers mln 10,4 11,1 11,9 12,5 12,4 12,4
Gemiddeld aantal vakanties per vakantieganger 1 2,43 2,58 2,57 2,82 2,77 2,78
Participatie % 75 77 79 81 81 81
                 
Vakanties in Nederland              
Aantal vakanties mln 14,6 16,3 16,6 18,0 17,3 17,8
w.v. in de zomerperiode mln 10,2 11,6 11,1 11,0 10,6 11,1
  in de winterperiode mln 4,3 4,7 5,5 7,0 6,8 6,7
w.v. per auto mln 12,9 14,5 15,3 16,3 15,6 16,1
  overige vervoerswijzen mln 1,7 1,8 1,3 1,7 1,7 1,7
Gemiddelde vakantieduur dagen 6,8 6,6 6,7 6,7 6,5 6,5
                 
Vakanties in het buitenland              
Aantal vakanties mln 10,8 12,3 13,9 17,2 17,1 16,8
w.v. in de zomerperiode mln 7,3 7,9 8,8 9,9 10,2 10,3
  in de winterperiode mln 3,5 4,4 5,1 7,2 6,9 6,5
w.v. per auto mln 6,6 7,1 7,6 9,9 9,5 9,4
  per vliegtuig mln 1,8 2,8 4,1 5,2 5,3 5,4
  overige vervoerswijzen mln 2,4 2,4 2,2 2,1 2,1 1,9
Gemiddelde vakantieduur dagen 12,7 12,5 11,8 11,0 11,1 11,0
                 
Bron: CBS. CBS/MNC/okt07/0039
N.B. Als gevolg van enkele wijzigingen in het onderzoek zijn de cijfers vanaf 2002 niet geheel vergelijkbaar met die van voor 2002 (zie ook technische toelichting).

Ontwikkeling algemeen

De laatste jaren gaat 81% van de bevolking met vakantie. In 2006 gaat het om 12,4 miljoen personen die tezamen goed zijn voor 34,6 miljoen vakanties. Ruim de helft van de vakanties wordt in eigen land doorgebracht.
Hoewel veruit de meeste Nederlanders in ieder geval in de zomerperiode (mei-september) op vakantie gaan, komt ook de winterperiode voor veel mensen in aanmerking om er een paar dagen of langer op uit te trekken. Relatief gezien is de deelname aan vakanties in de winter de afgelopen tien jaar sterker gestegen dan in de zomerperiode.

Binnenlandse vakanties

Bij de vakanties in Nederland zijn met name de Noordzeebadplaatsen en de Veluwe populair. Voor binnenlandse vakanties blijft de auto het vervoermiddel bij uitstek. In negen van de tien gevallen is de auto namelijk het voornaamste vervoermiddel om het vakantieadres te bereiken. Dit aandeel is de laatste jaren tamelijk stabiel. Een veel geringere groep Nederlanders gaat met de trein naar het vakantieadres.

Buitenlandse vakanties

Ook voor buitenlandse vakanties maakt men veelal gebruik van de auto. Bijna
9,5 miljoen keer ging men op deze wijze in 2006 op pad voor een buitenlandse
vakantie. Op ruime afstand volgt het vliegtuig als het op één na belangrijkste
vervoermiddel om naar een buitenlandse vakantiebestemming te reizen. In 2006
werden bijna 5,5 miljoen vakanties met dit vervoermiddel ondernomen. Het gebruik van het vliegtuig neemt de laatste jaren sterk toe.

Relevantie

Vakanties, en dus het reizen en het verblijven op een vakantiebestemming, is in onze samenleving een veel voorkomend fenomeen, maar legt door de activiteit druk op het milieu. In de vakantieperioden vinden verdichtingen plaats van de verkeersstroom, zowel op de weg als op Schiphol. Behalve ergernissen door reisvertragingen, ontstaat door het reisgedrag ook flinke hinder in de omgeving van Schiphol. Vakanties en recreatie zorgen lokaal voor milieudruk, met name van afval.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

In het Continu Vakantie Onderzoek van het CBS definieert men een vakantie als een verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier met ten minste één overnachting. Vanaf 2002 wordt ook het logeren bij familie, vrienden of kennisen in het buitenland tot de vakanties gerekend. Een verblijf bij familie, vrienden of kennissen in Nederland telt niet mee, tenzij de bewoners de hele tijd of de meeste dagen afwezig waren. Het artikel Continu Vakantie Onderzoek (CBS, 2006) geeft een korte methodebeschrijving van het onderzoek.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Deelname aan vakanties, 1990-2006 (indicator 0039, versie 08 , 18 oktober 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.