Energie en milieu

Binnenlands energiegebruik per energiedrager, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  1990 1995 1998 1999 2000 2001
             
  PJ          
Totaal 2 735 2 985 3 024 2 974 3 050 3 145
Steenkool en steenkoolproducten 374 378 385 315 332 351
             
Aardolie en aardolieproducten 975 1 039 1 032 1 038 1 073 1 113
w.v. aardoliegrondstoffen 2 216 2 677 2 775 2 627 2 649 2 665
  zware stookolie -391 -438 -527 -396 -375 -345
  LPG 63 33 25 8 15 14
  overige -913 -1 261 -1 241 -1 202 -1 216 -1 220
  aardolieproducten            
               
Aardgas 1 290 1 451 1 467 1 451 1 469 1 508
Elektriciteit 34 43 46 70 72 66
Stoom en/of warm water 59 77 90 95 99 101
Fermentatiegas 2 4 5 5 5 5
             
Detaillering 2001 Totaal    
  w.v. als brandstof in als grondstof 2)
    warmtekracht- ovens, ketels,  
    installaties1) kachels. etc.  
         
  PJ      
Totaal 3 145 409 2 127  
Steenkool en steenkoolproducten 351 252 21 79
Aardolie en aardolieproducten 1 113 51 648 414
w.v. aardoliegrondstoffen 2 665 - -  
  zware stookolie -345 1 16 -362
  LPG 14 0 29 -15
  overige -1 220 50 603 -1 874
  aardolieproducten        
Aardgas 1 508 527 874 107
Elektriciteit 66 -319 357 28
Stoom en/of warm water 101 -106 226 -19
Fermentatiegas 5 4 1 0
         
Bron: CBS. CBS/MC/okt02
1) Voor omzetting in elektriciteit, stoom en/of warm water.
2) Inclusief verliezen bij omzetting.

Ontwikkeling binnenlands gebruik van energie

Ondanks energiebesparende maatregelen is het energiegebruik de laatste tien jaar toegenomen. Het elektriciteitsverbruik is in deze periode verdubbeld.

Methodiek

Als energiedragers worden voornamelijk aardolie, aardgas en steenkool ingezet. Behalve voor de productie van energie worden energiedragers, met name aardolie, ook als grondstof voor chemische producten gebruikt. De negatieve getallen in de tabel (vooral bij stookolie en overige aardolieproducten) duiden op uitvoer van deze producten en omzetting van deze stoffen in andere energiedragers.

Referenties

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Binnenlands energiegebruik per energiedrager, 1990-2001 (indicator 0054, versie 03 , 14 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.