Energie en milieu

Binnenlands energieverbruik per energiedrager, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het verbruik van de meeste fossiele energiedragers is de laatste tien jaar toegenomen. Het elektriciteitsverbruik is in deze periode verdubbeld.

  1990 1995 2000 2001 2002 w.v. als brandstof in w.v. als
            warmte- ovens grondstof
            kracht- ketels 2)
            installaties kachels  
            1) etc.  
                 
  PJ              
Totaal 2 735 2 943 3 051 3 145 3 141 413 2 112 616
 
Steenkool en                
steenkoolproducten 374 379 332 352 355 254 20 81
 
Aardolie en                
aardolieproducten 975 993 1 073 1 113 1 119 45 665 408
w.v. aardolie-                
  grondstoffen 2 216 2678 2 649 2 665 2470 - - 2 470
  zware                
  stookolie -391 -439 -375 -345 -375 1 12 -387
  LPG 63 36 15 14 -12 - 27 -40
  ov. aardolie-                
  producten -913 -1282 -1216 -1221 -965 45 626 -1 636
 
Aardgas 1 290 1 451 1 469 1 508 1500 540 846 114
Elektriciteit 34 43 72 66 63 -327 361 29
Stoom en/of                
warm water 59 73 99 101 99 -104 218 -15
Fermentatiegas 2 4 5 5 5 4 1 0
 
Bron: CBS. CBS/MC/okt03/0054
1) Voor omzetting in elektriciteit, stoom en/of warm water.
2) Inclusief verliezen bij omzetting.

Ontwikkeling binnenlands energieverbruik

Ondanks energiebesparende maatregelen is het verbruik van aardolie, aardolieproducten en aardgas de laatste tien jaar toegenomen. Het verbruik van steenkool en steenkoolproducten is in deze periode afgenomen en het elektriciteitsverbruik verdubbeld.

Technische toelichting

Als energiedragers worden voornamelijk aardolie, aardgas en steenkool ingezet. Behalve voor de productie van energie worden energiedragers, met name aardolie, ook als grondstof voor chemische producten gebruikt. De negatieve getallen in de tabel (vooral bij stookolie en overige aardolieproducten) duiden op uitvoer van deze producten en omzetting van deze stoffen in andere energiedragers.

Referenties

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Binnenlands energieverbruik per energiedrager, 1990-2002 (indicator 0054, versie 04 , 21 oktober 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.