Energie en milieu

Binnenlands energieverbruik per energiedrager, 1990-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het totaal binnenlands energieverbruik is in 2003 met 3,3% toegenomen.

    1990 1995 2000 2002 2003 w.v.    
              als brandstof in als
              warmte-kracht-installa-ties1) ovens, ketels, kachels, etc. grondstof2)
                   
    PJ              
                   
Totaal 2 734 2 947 3 051 3 144 3 247 419 2 159 669
                   
Steenkool en steenkoolproducten 374 379 332 355 366 259 21 86
                   
Aardolie en aardolieproducten 975 997 1 073 1 119 1 191 46 686 460
w.v. aardolie-grondstoffen 2 216 2 678 2 649 2 470 2 574 0 0 2 574
  zware stookolie -391 -439 -375 -375 -395 1 10 -406
  LPG 60 36 15 -12 -19 0 24 -42
  overige aardolie-producten -910 -1 279 -1 216 -965 -970 45 652 -1 666
                   
Aardgas 1 290 1 451 1 469 1 500 1 508 536 860 112
Elektriciteit 34 43 72 63 67 -328 368 27
Stoom en/of warm water 59 73 99 102 109 -97 222 -17
Fermentatiegas 2 4 5 5 6 4 2 0
                   
Bron: CBS (2004). CBS/MNC/sept04/0054
1) Voor omzetting in elektriciteit, stoom en/of warm water.
2) Inclusief verliezen bij omzetting.

Ontwikkeling binnenlands energieverbruik

In 2003 is het totale binnenlands energieverbruik met 3,3% gestegen. Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijging binnen de aardoliegrondstoffen en aardolieproducten. Er is daar een toename waar te nemen in het verbruik van aardoliegrondstoffen enerzijds en een toename van het verbruik van overige aardolieproducten, zoals inzet in ovens, ketels, kachels en dergelijke, anderzijds.
Het verbruik van steenkool en steenkoolproducten is in 2003 met 3,1% gestegen door een toename van deze producten als grondstof.

Referenties

Technische toelichting

Technische toelichting

Als energiedragers worden voornamelijk aardolie, aardgas en steenkool ingezet. Behalve voor de productie van energie worden energiedragers, met name aardolie, ook als grondstof voor chemische producten gebruikt. De negatieve getallen in de tabel (vooral bij stookolie en overige aardolieproducten) duiden op productie van deze energiedragers uit andere energiedragers.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Binnenlands energieverbruik per energiedrager, 1990-2003 (indicator 0054, versie 05 , 27 september 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.