Energie en milieu

Energieverbruik per energiedrager, 1990-2018

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het Nederlandse energieverbruik is in 2018 1,64 procent lager dan in 2017. Ten opzichte van 1990 is het energieverbruik met 8,5 procent gestegen.

Ontwikkeling 1990-2018

Het energieverbruik is tussen 1990 en 2004 langzaam toegenomen. In 2004 was het energieverbruik 20 procent hoger dan in 1990. Na 2004 daalde het verbruik weer met nog wel een piek in 2010 als gevolg van een hoger aardgasverbruik door de strenge winter. In 2018 is het energieverbruik 8,5 procent hoger dan in 1990.

Energieverbruik in 2018 met 1,64 procent gedaald

In 2018 bedraagt het totale verbruik van energiedragers in Nederland 3100 petajoule. Dat is 1,64 procent minder dan in 2017 (3150 petajoule). Het verbruik nam toe van hernieuwbare energie (+9,6 procent), kernenergie (+4,8 procent), elektriciteit (invoersaldo) (+152,9 procent) en energie uit overige bronnen (+29,7 procent). Daarnaast nam het verbruik af van de fossiele energiedragers steenkool en steenkoolproducten (-10,2 procent), aardoliegrondstoffen en aardolieproducten (-2,5 procent), en aardgas (-1,4 procent). Ook nam het verbruik van energie uit huishoudelijk afval en reststoom (-7,7 procent) af.
Voor meer detail informatie over het energieverbruik in 2018, zie ook:

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over het Nederlandse energieverbruik is opgenomen in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Energieverbruik per energiedrager

Omschrijving

Ontwikkeling van het energieverbruik in Nederland per energiedrager tussen 1990 en 2018. De cijfers 2017 en 2018 zijn nader voorlopig. Nader voorlopige cijfers hebben een meer definitieve status dan voorlopige cijfers.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berekeningswijze

Berekening op basis van enkele maand- en kwartaalenquêtes van het CBS en registraties van diverse instellingen als TenneT, Gasunie en Energie-Nederland. Het artikel Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2015) geeft een korte beschrijving van de onderzoeksmethode.

Basistabel

StatLine: Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik (CBS, 2019).

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Er zijn gegevens per energiedrager voor een groot aantal energiebalansposten (zoals winning, invoer, verbruik, verbruikssaldo energiebedrijven, verbruikssaldo energieafnemers, uitvoer, bunkers).

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks; publicatie van nieuwe cijfers in de CBS database StatLine gebeurt 3x per jaar:
Voorlopige cijfers: - maart / april van het jaar volgend op het verslagjaar.
Nader voorlopige cijfers: - juni / juli van het jaar volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers:- november / december van het tweede volgende jaar op het verslagjaar.

Achtergrondliteratuur

Nederlandse energiehuishouding (NEH) (CBS, 2015)

Betrouwbaarheidscodering

Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2019). Energieverbruik per energiedrager, 1990-2018 (indicator 0054, versie 22 , 8 augustus 2019 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.