Compendium voor de Leefomgeving
461 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Ontwikkelingen in de maatschappij

Ruimte per inwoner, 1900-1996

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ontwikkeling van de ruimte per inwoner

De Nederlandse bevolking groeide tussen 1900 en 2000 van 5,1 naar 15,9 miljoen mensen. Met name door deze sterke toename is in de loop van de 20ste eeuw de totale beschikbare ruimte per inwoner met bijna tweederde afgenomen. De grootste afname heeft zich voorgedaan bij de hoeveelheid natuur en bos per inwoner. Deze ontwikkeling is namelijk extra versterkt door de gelijktijdige afname van het areaal natuur en bos.

Relevantie

De hoeveelheid groen in de directe leefomgeving van mensen is een belangrijke drager van de leefomgevingskwaliteit in stedelijke gebieden en wordt in het algemeen door mensen als belangrijk gewaardeerd. Openbaar groen in de buurt heeft voor de stedelingen een positieve invloed op zowel de fysieke als de mentale gezondheid (WHO, 1997; Alterra jaarboek, 2000). Daarnaast heeft het ook een sociale functie als ontmoetingsplaats.

Referenties

  • CBS (2001). Statistiek van de Nederlandse bevolking. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • CBS (2002a). Statline. Bodemgebruik in Nederland. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • CBS (2002b). Statline. Statistiek van de Nederlandse bevolking. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • Visser, H. (2000). Bodemgebruik in Nederland. Kwartaalbericht Milieustatistieken 2000/2. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.

Relevante informatie

  • Meer informatie over het bodemgebruik is te vinden op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Ruimte per inwoner, 1900-1996 (indicator 0062, versie 03 , 14 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.