Compendium voor de Leefomgeving
461 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Ontwikkelingen in de maatschappij

Ruimte per inwoner, 1900-2000

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Door de sterke groei van de Nederlandse bevolking tussen 1900 en 2000 is de beschikbare ruimte per inwoner in deze periode met circa 65% is afgenomen.

Hoeveelheid bos en natuur per inwoner sterk gedaald

De Nederlandse bevolking groeide tussen 1900 en 2000 van 5,1 naar 15,9 miljoen mensen. Met name door deze sterke groei is tijdens de twintigste eeuw de totale beschikbare ruimte per inwoner met bijna tweederde afgenomen. De grootste afname heeft zich voorgedaan bij natuur en bos: het aantal m2 per inwoner nam af van ruim 1700 in 1900 naar slechts 316 in 2000. Deze ontwikkeling is versterkt door de gelijktijdige afname van het totale areaal natuur en bos.

Relevantie

De hoeveelheid groen in de directe leefomgeving van mensen is een belangrijke drager van de leefomgevingskwaliteit in stedelijke gebieden, en wordt in het algemeen door mensen als belangrijk gewaardeerd. Openbaar groen in de buurt heeft voor de stedelingen een positieve invloed op zowel de fysieke als de mentale gezondheid (WHO, 1997; Alterra jaarboek, 2000). Daarnaast heeft het ook een sociale functie als ontmoetingsplaats.

Referenties

  • CBS (2003a). StatLine: Historie bodemgebruik. CBS, Voorburg/Heerlen.
  • CBS (2003b). StatLine: Historie bevolking. CBS, Voorburg/Heerlen.
  • Knol, W.C., H. Kramer en H. Gijsbertse (2004). Historische Grondgebruik Nederland: een landelijke reconstructie van het grondgebruik rond 1900. Alterra (rapport 573), Wageningen.
  • Visser, H. (2000). Bodemgebruik in Nederland. Kwartaalbericht Milieustatistieken 2000/2. CBS, Voorburg/Heerlen.
  • WHO (1997). Green cities, blue cities, pamphlet no. 18. World Health Organization.

Relevante informatie

  • Meer informatie over het bodemgebruik is te vinden op StatLine (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Ruimte per inwoner, 1900-2000 (indicator 0062, versie 04 , 12 mei 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.