Compendium voor de Leefomgeving
465 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Ontwikkelingen in de maatschappij

Ruimte per inwoner, 1900-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Door de sterke groei van de Nederlandse bevolking tussen 1900 en 2003 is de beschikbare ruimte per inwoner in deze periode met circa 66% is afgenomen.

Hoeveelheid bos en natuur per inwoner sterk gedaald

De Nederlandse bevolking groeide tussen 1900 en 2003 van 5,1 naar 16,2 miljoen mensen. Met name door deze sterke groei is tijdens de twintigste eeuw de totale beschikbare ruimte per inwoner met bijna tweederde afgenomen, ook al kwamen tussen 1930 en 1968 de grote polders (Wieringermeer, Noordoostpolder en beide Flevopolders) tot stand. Ofschoon de totale oppervlakte natuur en bos de laatste twintig jaar is toegenomen, heeft de grootste afname in het aantal beschikbare m2 per inwoner zich juist in deze categorie voorgedaan. De hoeveelheid natuur en bos per inwoner is van ruim 1700 m2 in 1900 gedaald naar slechts 299 m2 in 2003.

Relevantie

De hoeveelheid groen in de directe leefomgeving van mensen is een belangrijke drager van de leefomgevingskwaliteit in stedelijke gebieden, en wordt in het algemeen door mensen als belangrijk gewaardeerd. Openbaar groen in de buurt heeft voor de stedelingen een positieve invloed op zowel de fysieke als de mentale gezondheid (WHO, 1997; Alterra jaarboek, 2000). Daarnaast heeft het ook een sociale functie als ontmoetingsplaats.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over het bodemgebruik is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Technische toelichting

Meer informatie over de berekeningsmethode geeft het artikel Bodemgebruik (CBS, 2005).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Ruimte per inwoner, 1900-2003 (indicator 0062, versie 05 , 2 februari 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.