Verzuring en vermesting

Stikstof- en fosfaatproductie door de gehele veestapel per landbouwgebied

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is beƫindigd. Informatie uit de indicator is opgenomen in de volgende indicator:

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2018). Stikstof- en fosfaatproductie door de gehele veestapel per landbouwgebied (indicator 0105, versie 20 , 11 juni 2018 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.