Verzuring en vermesting

Stikstof- en fosfaatproductie door de gehele veestapel per landbouwgebied, 2000

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Regionale verschillen in mestproductie

De productie van nutriƫnten is het grootst in de gebieden waar de intensieve veehouderij geconcentreerd is: het oostelijke deel van Noord-Brabant en de westelijke Veluwe. Het grootste deel van de mest wordt ook hier toegepast. Omdat de grond in deze regio's vooral bestaat uit goed doorlatende zandgrond is de Stikstofbalans van bodem en grondwater, 1986-2013 relatief groot. Juist op deze zandgronden wordt ongeveer 60% van het drinkwater in Nederland gewonnen.

Methodiek

De figuur geeft per CBS-landbouwgebied de productie van stikstof (als totaal-N) en fosfaat (als P2O5) in dierlijke mest per hectare cultuurgrond. De stikstofproductie betreft de hoeveelheid op het moment van uitrijden of bij toepassing van de mest.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over (regionale) mestproductie is te vinden op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Stikstof- en fosfaatproductie door de gehele veestapel per landbouwgebied, 2000 (indicator 0105, versie 03 , 25 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.