Afval

Afvalproductie door de industrie, detaillering afvalstromen 2000 en 2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  2000 2001 w.v.      
      hergebruik verbranden storten
         
  mln kg        
Totaal 19 390 18 850 16 270 1 645 935
           
Organisch materiaal          
dierlijk materiaal 1 220 1 215 1 000 215 0
plantaardig materiaal 6 430 6 530 6 500 5 25
papier 760 745 735 6 5
kunststof 190 190 165 6 15
hout 480 460 325 135 3
overig organisch 595 590 270 315 6
           
Anorganisch materiaal          
zand en grond 1 245 1 285 1 060 10 210
metalen 880 825 820 - 2
gips 1) 550 140 135 - 8
slak en vliegas 2 290 2 305 2 305 - 2
glas 85 80 75 - 4
steen en beton 615 560 510 4 45
overig anorganisch 1 420 1 435 1 340 40 55
           
Slib          
biologisch slib 850 855 535 255 65
fysisch chemisch slib 395 375 225 75 70
           
Ongedefinieerd en overig afval 2) 1 380 1 260 255 580 420
           
Bron: RIVM (2002), CBS (2002) CBS/RIVM/MC/okt02
1) Vanaf 2001 heeft geen lozing van fosforzuurgips meer plaatsgevonden.
2) Voornamelijk mengsels van onbekende samenstelling zoals kantoor- en kantineafval.

Ontwikkeling hoeveelheid geproduceerd afval

In 2001 is de totale hoeveelheid afval vooral afgenomen door het stopzetten van de lozing van fosforgips. Ook de opgetreden recessie in 2001 zorgde voor een daling van de hoeveelheid vrijgekomen afval.

Samenstelling industrieel afval

Het industrieel afval bestaat voor bijna eenderde deel uit plantaardig afval. Verder bevat het circa 6% dierlijk afval, onder andere afkomstig van slachterijen en visverwerkende bedrijven. Door de BSE/MKZ-problemen is in 2001 aanzienlijk meer dierlijk afval verbrand. 12% is slak en vliegas, onder andere uit de basismetaal en de chemische industrie. Veel van dit materiaal wordt hergebruikt. Hetzelfde geldt voor materialen als metalen, kunststof, papier en hout. De daling van gips met bijna driekwart komt door het stopzetten van de lozing van fosforzuurgips, afkomstig uit de kunstmestindustrie.

Methodiek

In de tabel staat het totaal geproduceerd afval, conform de zogenaamde 'ruime definitie'. Hieronder vallen zowel de hoeveelheden gestort en verbrand afval als de reststoffen die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over het vrijkomen en verwerken van afval is te vinden op Statline (CBS) en recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Afvalproductie door de industrie, detaillering afvalstromen 2000 en 2001 (indicator 0116, versie 03 , 1 november 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.