Afval

Afvalproductie door de industrie, detaillering afvalstromen 2001 en 2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ten opzichte van 2001 is de hoeveelheid industrieel afval afgenomen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de teruggang van de economie.

  2001 2002 w.v.    
      hergebruik verbranden storten
           
  mln kg        
Totaal 18 885 18 115 15 030 2 080 980
           
Organisch materiaal        
dierlijk materiaal 1 250 1 210 495 710 3
plantaardig materiaal 6 340 5 995 5 965 5 25
papier 810 780 750 10 8
kunststof 195 200 175 7 20
hout 490 455 330 120 6
overig organisch 570 555 275 275 7
           
Anorganisch materiaal        
zand en grond 1 285 1 060 865 10 185
metalen 830 795 785 - 5
gips 1) 165 165 160 - 8
slak en vliegas 2 305 2 430 2 430 - 2
glas 90 85 80 - 6
steen en beton 620 575 515 4 60
overig anorganisch 1 390 1 280 1 175 40 65
           
Slib          
biologisch slib 780 785 495 230 55
fysisch chemisch slib 400 405 225 95 75
           
Ongedefinieerd          
en overig afval 2) 1 365 1 340 320 570 450
           
Bron: AOO, 2003; CBS, 2003.     CBS/AOO/MC/sep03/0116
1) Vanaf 2001 heeft geen lozing van fosforzuurgips meer plaatsgevonden.
2) Voornamelijk mengsels van onbekende samenstelling zoals kantoor- en kantineafval.

Afname hoeveelheid geproduceerd industrieel afval

In 2002 is de totale hoeveelheid afval vooral afgenomen door de opgetreden afname van de economie, die zich ook al in 2001 openbaarde. Mede de oorzaak van de daling is de afname van de plantaardige bulkstromen zoals grondtarra, bietenpulp en oliehoudend schroot uit de voedingsmiddelenindustrie. Maar ook een afname van zwavel (overig anorganisch) bij de olieraffinaderijen is opvallend.

Samenstelling industrieel afval

Het industrieel afval bestaat voor bijna eenderde deel uit plantaardig afval. Verder bevat het circa 7% dierlijk afval, onder andere afkomstig van slachterijen en visverwerkende bedrijven. Vanwege Europese regelgeving mag slachtafval niet meer in diervoeders worden verwerkt. Om deze reden is in 2002 59% van het dierlijke materiaal verbrand, hetgeen ook een duidelijke invloed heeft gehad op de totaal te verbranden hoeveelheid afval. Verder bestaat 13% uit slak en vliegas, onder andere uit de basismetaal en de chemische industrie. Veel van dit materiaal wordt hergebruikt. Hetzelfde geldt voor materialen als metalen, kunststof, papier en hout.

Methodiek

In de tabel staat het totaal geproduceerd afval, conform de zogenaamde 'ruime definitie'. Hieronder vallen zowel de hoeveelheden gestort en verbrand afval als de reststoffen die vaak als secundaire grondstof in een ander proces worden toegepast.

Referenties

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Afvalproductie door de industrie, detaillering afvalstromen 2001 en 2002 (indicator 0116, versie 04 , 3 oktober 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.