Afval

Gescheiden ingezameld afval van huishoudens, 1985-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.
  Totaal w.o.              
    GFT- Glas Papier, Textiel Ver- Grof Metalen KCA
    afval   karton   bouwings- tuinafval,    
            afval incl.    
              snoeihout    
 
  miljoen kg
 
1985 715 5 177 507 . 9 . 8 2
1987 785 5 182 564 . 2 . 16 5
1989 950 33 215 648 . 4 . 22 15
1991 1 540 234 258 738 . 69 . 25 20
                   
1993 2 310 874 287 724 24 94 124 26 21
1994 2 725 1 231 298 716 29 115 153 32 21
1995 3 075 1 427 302 727 35 153 244 37 22
1996 3 355 1 459 306 840 41 200 288 42 21
1997 3 615 1 531 316 922 41 253 304 45 22
1998 3 645 1 488 317 1 012 43 292 292 56 21
1999 3 715 1 444 321 1 038 48 335 332 54 22
2000 3 795 1 457 326 1 022 50 362 359 55 21
2001* 3 855 1 456 333 1 005 49 381 357 59 21
 
Bron: CBS. CBS/MC/okt02

Ontwikkeling hoeveelheid gescheiden ingezameld afval

De hoeveelheid gescheiden ingezameld huishoudelijk afval is in 2001 licht toegenomen. Het aandeel gescheiden ingezameld afval, op de totale hoeveelheid ingezameld huishoudelijk afval, is toegenomen tot bijna 45%. Dit komt omdat de totale hoeveelheid ingezameld afval in 2001 ongeveer gelijk is gebleven ten opzichte van 2000. De Afval van huishoudens, 1985-2020 is in de periode 1995 tot en met 2000 elk jaar met 200 tot 400 kton gestegen. In 2001 is de groei afgevlakt. Vooral in de periode 1990-1997 is de hoeveelheid gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (zowel met de haal- als brengmethode) sterk gegroeid. Dit is onder meer het resultaat van de gescheiden inzameling van GFT-afval, die begin jaren negentig is gestart. Vanaf 1998 is de jaarlijkse groei afgenomen. Deze trend is ook terug te vinden in de Milieubewust gedrag, 1995-2011 van de consument.

Beleidsdoelstelling

Door middel van diverse initiatieven wordt getracht de afvalscheiding bij huishoudens te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is het Stimuleringsprogramma Afvalscheiding en afvalpreventie (STAP).Provincies stimuleren dat het aandeel van de gescheiden fracties bij de inzameling van huishoudelijk afval groter wordt. Gemeenten zorgen voor de uitvoering van dit beleid.

Referenties

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Gescheiden ingezameld afval van huishoudens, 1985-2001 (indicator 0143, versie 03 , 17 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.