Afval

Gescheiden ingezameld afval van huishoudens, 1985-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Tot halverwege de jaren negentig is de hoeveelheid gescheiden ingezameld huishoudelijk afval sterk gestegen. Sindsdien neemt deze hoeveelheid nog wel toe, maar in mindere mate.

  Totaal w.o. GFT-   Glas Papier, Textiel
      afval     karton  
               
  miljoen kg          
1985 715   5   177 507 .
1987 785   5   182 564 .
1989 950   33   215 648 .
1991 1 540   234   258 738 .
1993 2 310   874   287 724 24
               
1994 2 725   1 231   298 716 29
1995 3 075   1 427   302 727 35
1996 3 355   1 459   306 840 41
1997 3 615   1 531   316 922 41
1998 3 645   1 488   317 1 012 43
               
1999 3 715   1 444   321 1 038 48
2000 3 795   1 457   326 1 022 50
2001 3 855   1 405   335 1 015 53
2002* 3 895   1 416   340 993 56
               
  Totaal w.o. Verbouwings-   Grof tuinafval Metalen KCA
      afval   snoeihout    
               
  miljoen kg          
1985 715   9   . 8 2
1987 785   2   . 16 5
1989 950   4   . 22 15
1991 1 540   69   . 25 20
1993 2 310   94   124 26 21
               
1994 2 725   115   153 32 21
1995 3 075   153   244 37 22
1996 3 355   200   288 42 21
1997 3 615   253   304 45 22
1998 3 645   292   292 56 21
               
1999 3 715   335   332 54 22
2000 3 795   362   359 55 21
2001 3 855   356   355 59 20
2002* 3 895   344   387 62 20
               
Bron: CBS.           CBS/MC/okt03/0143

Gescheiden ingezameld afval in 2002

De hoeveelheid gescheiden ingezameld huishoudelijk afval is in 2002 licht toegenomen. Het aandeel gescheiden ingezameld afval, op de totale hoeveelheid ingezameld huishoudelijk afval, bedraagt bijna 45%.

Ontwikkeling in de jaren negentig

Vooral tussen 1990 en 1997 is de hoeveelheid gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (zowel met de haal- als brengmethode) sterk gegroeid. Dit komt onder meer doordat begin jaren negentig begonnen is met de gescheiden inzameling van GFT-afval. Vanaf 1998 is de jaarlijkse groei afgenomen. Deze trend is ook terug te vinden in de ontwikkeling van het milieubewuste gedrag van de consument

Ontwikkeling totale hoeveelheid afval

De totale hoeveelheid huishoudelijk afval is in de periode 1995 tot en met 2000 gemiddeld met 250 kton per jaar gestegen. Na 2000 is de groei afgevlakt

Beleidsdoelstelling

Door middel van diverse initiatieven wordt getracht de afvalscheiding bij huishoudens te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is het Stimuleringsprogramma afvalscheiding en afvalpreventie van huishoudelijk afval (STAP) (AOO, 2001).De provincies stimuleren dat het aandeel van de gescheiden fracties bij de inzameling van huishoudelijk afval groter wordt. Gemeenten zorgen voor de uitvoering van dit beleid.

Referenties

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Gescheiden ingezameld afval van huishoudens, 1985-2002 (indicator 0143, versie 05 , 13 oktober 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.