Afval

Kantoor-, winkel- en dienstenafval, 1985-2014

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Steeds meer kantoor-, winkel- en dienstenafval wordt nuttig toegepast. Verbranden is de tweede wijze van verwerking geworden en storten komt bijna niet meer voor. De totale hoeveelheid afval is toegenomen vanaf 2006 maar dit komt door een gewijzigde manier van monitoring.

Meer nuttige toepassing van KWD-afval

Van de hoeveelheid kantoor-, winkel- en dienstenafval (KWD-afval) wordt een steeds groter aandeel nuttig toegepast. Sinds 1990 is het aandeel toegenomen van ongeveer 25% naar meer dan 97% in 2014. Deze toename komt voornamelijk omdat het verbranden van KWD-afval in Nederlandse AVI's gezien wordt als een vorm van nuttige toepassing . Een klein deel wordt gestort.
De totale hoeveelheid afval van de KWD is toegenomen door een gewijzigde manier van monitoren. De monitoring van KWD-afval wordt nu gedaan door opschaling van gegevens van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). En bij KWD afval wordt nu ook veilingafval meegenomen. Deze wijziging is vanaf 2006 doorgevoerd.

Beleid meer richten op nuttige toepassing

Sinds 2009 is met het nieuwe Landelijk afvalbeheer plan 2009 - 2021 (LAP) de doelstelling voor HDO, waarvan KWD een onderdeel is, om 95% nuttige toepassing te realiseren in 2015. In het Programma Van afval naar grondstof, VANG, is tevens het doel gesteld om de hoeveelheid restafval in tien jaar tijd te halveren en met 1 miljoen ton te reduceren.

Referenties

  • Rijkswaterstaat (2013). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2010, RWS, Utrecht
  • AOO (2004). Bedrijfsafval uit de KWD-sector, meting 2003, AOO 2004-16, AOO, Utrecht.
  • AOO (2004). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2003, AOO 2004-07, AOO, Utrecht.
  • ITM (2002). Bedrijfsafval uit de KWD-sector (en de industrie), meting 2001, ITM Research, Amsterdam.
  • RIVM (2000). Monitoring prioritaire afvalstoffen, gegevens 1999. RIVM, Bilthoven.
  • SenterNovem (2007). Bedrijfsafval uit de KWD-sector, meting 2005, SenterNovem Uitvoering Afvalbeheer, Utrecht
  • SenterNovem (2009). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2007, SenterNovem, Utrecht

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Kantoor-, winkel- en dienstenafval

Omschrijving

Vrijgekomen afval bij de kantoren, winkels en diensten

Verantwoordelijk instituut

Rijkswaterstaat

Berekeningswijze

Zie Rijkswaterstaat (2013). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2010

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Zie Rijkswaterstaat (2013). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2010

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2017). Kantoor-, winkel- en dienstenafval, 1985-2014 (indicator 0157, versie 11 , 1 juni 2017 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.