Afval

Gevaarlijk afval per doelgroep en bedrijfstak, 2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Na een sterke stijging vanaf 1990 stabiliseert de hoeveelheid vrijgekomen gevaarlijk afval.

Ontwikkeling productie gevaarlijk afval

In 2005 werd ongeveer 4 miljard kg gevaarlijk afval gemeld, exclusief baggerspecie. Ongeveer 8% hiervan betreft gevaarlijk afval dat gemeld is door de milieudienstverlening en daarmee deels een dubbeltelling is met het afval dat oorspronkelijk uit andere doelgroepen afkomstig is.
Bijna 40% van het gemelde gevaarlijke afval is afkomstig uit de bouw (hoofdzakelijk bitumineus afval); ongeveer een kwart is afkomstig uit de industrie. Binnen de industrie is ongeveer 50% van het gemelde gevaarlijk afval afkomstig van de chemische industrie.

Beleid

Per 1 januari 2005 worden de meldingen van zowel gevaarlijk afval als niet-gevaarlijk afval voortaan gedaan op basis van de Europese Afvalstoffenlijst (Eural). Als gevolg van deze nieuwe, binnen Europa uniforme lijst, zijn een aantal afvalstromen van gevaarlijk naar niet-gevaarlijk afval overgegaan of van niet-gevaarlijk afval naar gevaarlijk afval.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.