Bodem en grondwater

Aantal (spoed)locaties bodemverontreiniging

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is afgesloten.

De voortgang van de landelijke aanpak van spoedlocaties wordt niet langer op deze plek bijgehouden. Het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond rapporteert jaarlijks over de stand van zaken van de spoedoperatie. Meer informatie vindt u op de website van Rijkswaterstaat onder Bodem+.

De gegevens tot en met 2014 kunt u hier nog wel raadplegen onder het tabblad archief.

 

Technische toelichting

 

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2016). Aantal (spoed)locaties bodemverontreiniging (indicator 0258, versie 17 , 13 juli 2016 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.