Water en milieu

Bestrijdingsmiddelen in water van pompstations, 1992-2000

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
Bestrijdingsmiddelen/metaboliet 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
 
  Aantal pompstations met normoverschrijding
Bromacil 1 1 0 0 3 2 1 1 0
Bentazon 3 4 2 3 1 2 4 3 0
1,2 Dichloorpropaan 1 1 1 3 3 1 1 0 1
Atrazin 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Dikegulac 0 1 1 0 0 0 1 1 1
DNOC 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ampa 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Dinoterb 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Fosfamidon 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Azinfos-methyl 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Diuron 0 0 0 0 1 0 0 2 0
MCPP mecoprop 0 0 0 0 0 1 2 0 1
BAM                 1
Bron: Waterleidingbedrijven. RIVM/MC/okt02

Ontwikkelingen

De drinkwaternorm voor bestrijdingsmiddelen van 0,1 µg/l wordt slechts incidenteel, bijvoorbeeld door een storing in het zuiveringsproces, overschreden (o.a. RIVM, 2002). De stof 1,2 dichloorpropaan komt verschillende keren voor in gebieden waar aardappelteelt plaatsvindt. In de beschouwde periode wordt het onkruidbestrijdingsmiddel bentazon elk jaar wel bij enkele pompstations in het grondwater en ook in het drinkwater aangetroffen. Inmiddels is op enkele pompstations specifieke zuivering opgesteld, mede waardoor in 2000 geen overschrijding meer werd geconstateerd.

Beleid

Het beleid is gericht op het terugdringen van het bestrijdingsmiddelengebruik. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met gemeenten om het gebruik van diuron voor onkruidbestrijding op verharde oppervlakken terug te dringen.

Relevantie

Het vóórkomen van bestrijdingsmiddelen en hun omzettingsproducten (metabolieten) in grond- en oppervlaktewater is voor de drinkwaterbedrijven ongewenst omdat deze stoffen dan ook in het drinkwater terecht kunnen komen. Voor drinkwaterbedrijven is dat een reden voor het initiëren van preventieve maatregelen of zonodig inzetten van extra zuiveringstechnieken. De concentraties van deze stoffen in drinkwater zijn, hoewel hoger dan de voorzorgsnorm, zo laag dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is te verwachten bij alle circa 240 pompstations in Nederland.

Methodiek

De gegevens zijn afkomstig van rapportages van waterleidingbedrijven.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.