Lokale leefomgeving

Radioactiviteit in oppervlaktewater, 1980-2000

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
Streefwaarde1) 1980 1990 1995 1998 1999 2000
             
  Bq/l            
Rijn (Lobith)
Beta-rest-activiteit <0,2 0,08 0,07 0,06 0,05 0,06 0,04
Tritium <10 12,8 7,1 5,6 5,0 4,6 4,0
Alpha-activiteit <0,1 0,06 0,07 - - - -
Maas (Eijsden)              
Beta-rest-activiteit <0,2 0,1 0,05 0,02 0,04 0,04 0,02
Tritium <10 22,1 32 4,8 10,5 18,1 14,7
Alpha-activiteit <0,1 0,06 0,03 - - - -
Westerschelde (bij Belgische grens)            
Beta-rest-activiteit <0,2 0,2 0,15 0,07 0,08 0,08 0,07
Tritium <10 8,9 14,5 8,5 9,9 12,3 6,3
Alpha-activiteit <0,1 0,27 0,21 - - - -
               
Bron: RIZA           RIVM/MC/okt02
1) Streefwaarde voor oppervlaktewater (V&W,1999).

Ontwikkeling van radioactiviteit in het oppervlaktewater

Lozingen door kerncentrales en de procesindustrie zijn de belangrijkste bronnen van radioactiviteit ten gevolge van menselijke activiteit naar oppervlaktewater. Sinds 1980 zijn de meeste activiteitswaarden in oppervlaktewater gedaald. De meeste waarden liggen inmiddels onder of fluctueren rond de streefwaarde.

Relevantie

Het monitoren van de radioactiviteit in het oppervlaktewater past in het Nederlandse overheidsbeleid dat er op is gericht de toegevoegde stralingsbelasting en de ermee samenhangende gezondheidsrisico's, zoals het ontstaan van kanker, zoveel mogelijk te beperken.

Methodiek

RIZA voert meetprogramma's uit om op systematische wijze de radioactiviteit in oppervlaktewater te bepalen. De tabel geeft meetresultaten voor tritium (waterstof-3), de totale activiteit van alpha-stralers en de beta-rest-activiteit. Dit is de totale beta-activiteit verminderd met de activiteit van kalium-40 dat van nature in het oppervlaktewater voorkomt.

Referenties

  • Jacobs, J.E.M. (2001). Monitoring of radiation in the environment. Results in the Netherlands in 1999. RIVM (report 610 056 046), Bilthoven.
  • Knetsch, G.J. (2002). Monitoring of radiation in the environment. Results in the Netherlands in 2000. RIVM (report 610 056 047), Bilthoven.
  • V&W (1999). Vierde Nota waterhuishouding. Ministerie Verkeer en Waterstaat, Den Haag.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Radioactiviteit in oppervlaktewater, 1980-2000 (indicator 0315, versie 03 , 30 augustus 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.