Lokale leefomgeving

Radioactiviteit in oppervlaktewater, 1980-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Sinds 1980 is de hoeveelheid radioactiviteit, die Nederland via de Rijn, Maas en Schelde binnenstroomt, gedaald. De alfa- en tritium-activiteit fluctueert rond de streefwaarde. De beta-rest activiteit ligt daar ruim onder.

Afname radioactiviteit in het oppervlaktewater

Sinds 1980 is de radioactiviteit in het oppervlaktewater dat Nederland binnenstroomt gedaald.

  • Wat betreft de alfa-activiteit wordt de streefwaarde over de periode 1980-2002 alleen in de Westerschelde overschreden.
  • De beta-rest-activiteit ligt op alle locaties onder de streefwaarde.
  • Voor tritium-activiteit vindt sinds 2000 alleen nog overschrijding in de Maas plaats.

Lozingen door de procesindustrie en door kerncentrales zijn de belangrijkste kunstmatige (menselijke) bronnen van radioactiviteit in het oppervlaktewater.

Effecten op de volksgezondheid

Blootstelling aan straling vormt een gezondheidsrisico. Straling van radioactieve stoffen kan kanker veroorzaken. Vanwege het verschil in effecten op de gezondheid worden alfa, beta en tritum activiteit apart gemonitoord.

Wat is beta-rest-activiteit?

De beta-rest-activiteit is de totale beta-activiteit verminderd met de activiteit van kalium-40. Kalium-40 komt van nature in het oppervlaktewater voor.

Referenties

Relevante informatie

  • Jacobs, J.E.M. (2001). Monitoring of radiation in the environment. Results in the Netherlands in 1999. RIVM (report 610 056 046), Bilthoven.
  • Knetsch, G.J. (2002). Monitoring of radiation in the environment. Results in the Netherlands in 2000. RIVM (report 610 056 047), Bilthoven.
  • V&W (1999). Vierde Nota waterhuishouding. Ministerie Verkeer en Waterstaat, Den Haag.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Radioactiviteit in oppervlaktewater, 1980-2002 (indicator 0315, versie 04 , 3 oktober 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.