Lokale leefomgeving

Radioactiviteit in oppervlaktewater, 1980-2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Sinds 1980 vertoont de hoeveelheid radioactiviteit, die Nederland via de Rijn, Maas en de Schelde binnenstroomt een veranderlijk beeld. Voor de alfa-activiteit in de Westerschelde wordt de streefwaarde overschreden. De tritium-activiteit fluctueert rond de streefwaarde en de beta-rest activiteit ligt daar ruim onder.

Radioactiviteit in het oppervlaktewater

Sinds 1980 vertoont de hoeveelheid radioactiviteit die met het oppervlaktewater Nederland binnenstroomt een veranderlijk beeld.

  • De streefwaarde voor de alfa-activiteit wordt over de periode 1980-2008 in de Westerschelde met een factor 2 tot 3,5 overschreden. Voor Maas en Rijn blijft de alfa-activiteit over die periode onder de streefwaarde.
  • De beta-rest-activiteit ligt over de periode 1980-2008 op alle locaties ruim onder de streefwaarde.
  • Voor tritium vindt over de periode 1980-2008 regelmatig overschrijding in de Maas plaats. Ook de waarden in de Westerschelde komen af en toe boven de streefwaarde.


Lozingen door de procesindustrie en door kerncentrales zijn de belangrijkste kunstmatige (menselijke) bronnen van radioactiviteit in het oppervlaktewater.

Effecten op de volksgezondheid

Blootstelling aan straling vormt een gezondheidsrisico. Straling van radioactieve stoffen kan kanker veroorzaken. Vanwege het verschil in effecten op de gezondheid worden alfa-, beta- en tritium-activiteit apart gemonitord.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Radioactiviteit in oppervlaktewater

Omschrijving

Radioactiviteit in oppervlaktewater in de Rijn, Maas en Westerschelde

Verantwoordelijk instituut

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Berekeningswijze

MetingenDe Rijkswaterstaat Waterdienst (voorheen RIZA) voert meetprogramma's uit om op systematische wijze de radioactiviteit in oppervlaktewater te bepalen. In dit kader wordt ook de 'invoer' van radioactiviteit via Rijn, Maas en Westerschelde in beeld gebracht. De figuren geven meetresultaten voor tritium (waterstof-3), de totale activiteit van alfa-stralers en de zogenaamde beta-rest-activiteit.

Achtergrondliteratuur

RIVM. Metingen radioactiviteit. Milieuportaal voor professionals

Opmerking

De beta-rest-activiteit is de totale beta-activiteit verminderd met de activiteit van kalium-40. Kalium-40 komt van nature in het oppervlaktewater voor.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2010). Radioactiviteit in oppervlaktewater, 1980-2008 (indicator 0315, versie 09 , 9 februari 2010 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.